Công ty Điện lực Nghệ An: Đảm bảo an toàn hệ thống điện

Trong 2 năm qua, việc triển khai Quy chế phối hợp và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giữa Công ty Điện lực Nghệ An và Công an Nghệ An đã góp phần giảm thiệt hại cho Nhà nước nhiều

Hoạt động trên địa bàn rộng với 14 trạm biến áp có tổng dung lượng 734 MVA để cấp điện cho toàn tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An hiện đang quản lý 641.709 khách hàng sử dụng điện, nguồn điện hiện nay của tỉnh được cấp từ trạm biến áp trung gian 220/110KV Hưng Đông - TP. Vinh cấp điện cho khu vực TP. Vinh và vùng phụ cận, trạm 220/110kV Đô Lương cấp điện cho khu vực phía Tây Nghệ An, đường dây 171, 172 từ trạm 220 kV Nghi Sơn - Thanh Hóa cấp điện cho khu vực phía Bắc của tỉnh. Ngoài ra còn một số nhà máy thủy điện phát vào hệ thống.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trật tự ngành Điện, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vào tháng 4/2012, Công an tỉnh Nghệ An và Công ty Điện lực Nghệ An đã ký kết Quy chế phối hợp số 1159/QC-CAT-PCNA vàtriển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đa lợi ích

Thực hiện qui chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An, trong thời gian vừa qua hai bên đã trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phối hợp trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh chống các tội phạm liên quan đến Điện lực Nghệ An như xâm phạm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, giảm thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng.

Báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp nêu rõ: Trong 2 năm triển khai, hai ngành thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các cấp, các ngành liên quan và sự ủng hộ giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an toàn hệ thống đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo hai ngành đã quan tâm chỉ đạo, chủ động trao đổi kịp thời những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm phạm hệ thống đường dây, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn điện trong các kế hoạch bảo vệ trước, trong và sau các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà, không để sự cố xảy ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế của tỉnh Nghệ An.


Phòng Kiểm định công tơ của Công ty Điện lực Nghệ An

Hai đơn vị cũng đã phối hợp xử lý hàng loạt vụ việc vi phạm liên quan đến ngành Điện; đảm bảo an toàn cho các đơn vị thi công dự án, giải phóng mặt bằng, thu hồi vật tư cũ, giải quyết hậu quả thiệt hại do bão lụt gây ra... góp phần giảm tổn thất điện năng, thúc đẩy kinh tế và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành đã thu về cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng từ các vụ vi phạm liên quan đến ngành Điện.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Nghệ An còn rất tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ngành Điện cho quần chúng nhân dân và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra...

Tăng cường phối hợp

Tuy nhiên, ông Trịnh Phương Trâm, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cũng chỉ ra một số hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện giữa hai đơn vị: Mặc dù Quy chế phối hợp đã được phổ biến, quán triệt nhưng việc tổ chức thực hiện ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Cấp ủy, chính quyền ở một số đưịa phương chưa chỉ đạo đúng mức về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực truyền tải điện, đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống đường dây hạ thế và có trạm biến áp tại địa phương. Sự phối hợp của 2 ngành với các ban ngành, đoàn thể trong một số hoạt động chưa chặt chẽ, nhất là thực hiện chế độ thông tin báo cáo, phối hợp giải quyết khắc phục các kiến nghị vi phạm. Tình trạng mất trộm vật tư, thiết bị, vi phạm hợp đồng mua bán điện, xâm phạm hành lang bảo vệ đường dây hạ thế… còn xảy ra.

Chính vì vậy ông Trâm khẳng định: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin; triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn hệ thống đường dây hạ thế và các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường công tác thực hiện quản lý nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục phối hợp điều tra xác minh làm rõ các vụ việc xảy ra; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Nghệ An đã trao Giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân và Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân thuộc hai ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp trong 2 năm 2012 - 2014.

Khanh Giang