Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Sẵn sàng cho chuyển đổi số

Là một trong những doanh nghiệp sớm thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện năng cho quốc gia, trong thời gian qua Công ty Nhiệt điện Uông Bí –Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Tổng Công ty phát điện 1.

Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Theo ông  Đỗ Trung Kiên- Quyền Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí chia sẻ: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài, trong toàn bộ hoạt động của Công ty Nhiệt điện Uông Bí, hoạt động này không chỉ gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nền tảng để tạo bước đột phá trong phát triển, góp phần vào nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế “.

Trước xu thế phát triển tất yếu của ứng dụng khoa học kỹ thuật, mục tiêu của chuyển đổi số là nhằm nâng cao năng suất lao động, do vậy Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Với cách làm linh hoạt, quyết liệt nhưng thận trọng, Công ty Nhiệt điện Uông Bí kỳ vọng, chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ đổi mới phương thức quản trị, phương thức vận hành máy móc thiết bị, giải phóng sức lao động, tiết kiệm chi phí và thời gian, góp phần xây dựng Tổng Công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành doanh nghiệp số, đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để gia tăng hiệu quả, tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao độ tin cậy và chất lượng dịch vụ.

Uông Bí

Cán bộ Công ty tham gia lớp tập huấn trực tuyến về công tác chuyển đổi số

Sẵn sàng thay đổi

Cũng theo ông Đỗ Trung Kiên chia sẻ, để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, theo kế hoạch đã đề ra, trong năm 2022, Công ty Nhiệt điện Uông Bí phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Công ty sẽ triển khai hoàn thiện thống nhất hệ thống văn phòng số (Digital Office); tiếp tục ứng dụng công nghệ vào triển khai các cuộc họp trực tuyến qua phần mềm Zoom, Teams.microsoft, cầu truyền hình và các cuộc họp không giấy….

100% CBCNV có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số và được áp dụng trong các ứng dụng/giao dịch quản lý nội bộ; 100% văn bản được pháp luật cho phép được số hóa dưới dạng số liệu số và được lưu trữ, ứng dụng các công nghệ mới để khai thác, phân tích thông tin đã được số hóa; sử dụng phần mềm HRMS quản lý hồ sơ nhân sự; triển khai báo cáo trên hệ thống Portal…

Trong năm 2022, Công ty cũng sẽ phấn đấu 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi theo hình thức đấu thầu qua mạng; 100% dữ liệu thực hiện của nhà thầu được đánh giá, chấm điểm và chia sẻ trong toàn EVN đối với giai đoạn commissioning và vận hành; 100% các cuộc thi sát hạch bắt buộc theo quy định hiện hành (nội dung lý thuyết) được thực hiện trên hệ thống phần mềm E-learning của EVN; 100% tài liệu đào tạo được số hóa cập nhật trên hệ thống E-learning.

Uông Bí

Buổi khai mạc thi nâng bậc, giữ bậc và sát hạch nghề tại Công ty năm 2021

Đặc biệt, hoàn thành 100% quy trình vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhà máy Nhiệt điện trên phần mềm PMIS; số hoá biên bản và nhật ký vận hành điện tử trên nền tảng số; Triển khai hệ thống thư viện, quản lý vật tư bằng mã QR code cũng như ứng dụng công cụ thanh toán điện tử… Đồng thời, xây dựng các phần mềm ứng dụng và triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn thông tin.

Cũng theo ông Đỗ Trung Kiên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Tổng Công ty, Công ty đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện từng bước: Bắt đầu từ việc đào tạo trực tuyến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và tổ chức các cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số; cuộc thi viết ý tưởng cải cách hành chính, để thay đổi cách tư duy, cách quản lý tiếp cận tri thức tư duy số để có thể làm chủ công nghệ và hiểu rõ giới hạn của công nghệ.

Điển hình như cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chuyển đổi số” theo hình thức trực tuyến năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí diễn ra từ ngày 19/4/2022 đến 13/5/2022, cuộc thi  đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia, cho thấy đã có sự thay đổi về tư duy và nhu cầu tiếp cập, tìm hiểu và sử dụng công nghệ hiện đại. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về chuyển đổi số, để mỗi người lao động nhận thấy trách nhiệm, vai trò của mình trong thực thi chuyển đổi số tại công ty. Đồng thời, tạo động lực lan tỏa và từng bước áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 

Phan Nho