Công ty Than Thống Nhất: Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV/2022

Công đoàn Công ty Than Thống Nhất - TKV phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV năm 2022 với chủ đề: Phát huy tinh thần Đoàn kết, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ Mỏ.
than thong nhat
Công ty Than Thống Nhất - TKV phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV năm 2022

Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2022 đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm kế hoạch 2023 Tập đoàn giao, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Than Thống Nhất - TKV phát động phong trào thi đua lao động sản xuất quý IV năm 2022 với chủ đề: Phát huy tinh thần Đoàn kết, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ Mỏ, đẩy mạnh sản xuất để xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp và góp phần xây dựng ngành Than nói chung, Công ty Than Thống Nhất - TKV nói riêng phát triển bền vững.

Với mục tiêu thi đua chung: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp; đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; đảm bảo an toàn, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cố thiết bị, công trình từ loại I trở lên; đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD Quý IV và cả năm 2022, Công ty đã đưa ra các giải pháp cơ bản cụ thể, thiết thực cho từng lĩnh vực:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành và thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất ở các lĩnh vực, quyết tâm không để xảy ra sự cố loại I, loại II và tai nạn lao động nghiêm trọng. Thực hiện tốt các giải pháp cụ thể, triển khai có hiệu quả công tác tự chủ về An toàn, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch quý IV và cả năm 2022.

Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc ngày một tốt hơn nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào đào lò, khai thác, bốc xúc, vận chuyển, thông gió, thoát nước…, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vị trí để giảm công việc thủ công nặng nhọc nhằm tăng sản lượng tối đa nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò: Thực hiện tăng đơn giá tiền lương, tiền lương khuyến khích đạt ngày công, sản lượng cao…

Tăng cường công tác quản lý lao động, sắp xếp bố trí lao động hợp lý trong tất cả các khâu sản xuất. Tăng cường chỉ đạo và thực hiện quản lý tốt công tác kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn… để làm tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD quý IV và cả năm 2022.

Thường xuyên tổ chức đối thoại tập trung với công nhân để kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong công việc và tạo tâm lý tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty. Duy trì các hoạt động văn hóa - TDTT tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, tiếp tục xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp.

Qua đợt phát động thi đua, Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Công ty phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người Thợ Mỏ, tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2022, góp phần xây dựng Công ty Than Thống Nhất - TKV phát triển bền vững.

Nguyễn Hiền