Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn thách thức, phục hồi chậm, ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước; nhiệm vụ xúc tiến thương mại (XTTM) càng thêm nặng nề, đòi hỏi phải thay đổi tư duy, đổi mới quyết liệt, chủ động và linh hoạt để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng xuất khẩu, phát triển và mở rộng thị trường trong nước (miền núi, biên giới và hải đảo) giữ vững, ổn định và phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống.

Với tinh thần đó, Cục XTTM, các thế hệ tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục luôn phát huy truyền thống sáng tạo, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật đối với cán bộ trong toàn đơn vị.

5 năm qua, Cục XTTM cũng đã tổ chức và phát huy tốt các phong trào thi đua yêu nước. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Lãnh đạo Cục XTTM đã phối hợp, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức nhiều cuộc vận động thi đua có hiệu quả như: Phong trào “Dân vận khéo”; Phong trào “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Phong trào “ 5 xung kích, 4 đồng hành” của đoàn thanh niên; Phong trào “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ...

Nhờ những nỗ lực thường xuyên và liên tục, Cục XTTM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào tiến trình phát triển kinh tế, thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, nổi bật là việc Việt Nam liên tục xuất siêu 3 năm liền sau nhiều năm nhập siêu, thị trường trong nước, hoạt động thương mại khu vực biên giới, hải đảo không ngừng được mở rộng, góp phần giữ vững cân đối vĩ mô, đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng của đất nước.

Giai đoạn 2010 - 2015, công tác điều phối, triển khai Chương trình XTTM quốc gia đã hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả việc xuất khẩu các mặt hàng, đặc biệt là nhóm hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của nhóm hàng này. Các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và biên giới cũng đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận được thị trường của vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc, tăng thị phần cung cấp hàng hóa, nắm bắt nhu nhu cầu thị hiếu, tập quán tiêu dùng, qua đó cải tiến mẫu mã, hoàn thiện sản phẩm với giá thành hợp lý phục vụ khách hàng miền núi, vùng sâu, vùng xa; tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, làm nền tảng cho sự phát triển thương mại nội địa bền vững, từng bước đẩy lùi hàng ngoại ra khỏi thị trường miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo cũng đã tạo cơ hội cho người dân giao lưu, mua sắm các sản phẩm thiết yếu, từng bước thay đổi nếp nghĩ và tập quán tiêu dùng, giảm tâm lý sính ngoại, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Thông qua Chương trình XTTM quốc gia đã giúp tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày càng mở rộng. Đồng thời, chương trình đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục quay trở lại thị trường Liên bang Nga, các nước Đông Âu, tăng cường hoạt động tại thị trường Myanmar, Lào, một số nước Trung Đông và Châu Phi, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ vào thị trường các nước nói trên; xúc tiến đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư; nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2014, Chương trình XTTM quốc gia đã hỗ trợ 7.682 lượt doanh nghiệp tham gia với 10.956 gian hàng, 285.285 lượt giao dịch, 2.211.546 lượt khách tham quan, mua sắm, ký kết được các hợp đồng, biên bản ghi nhớ giá trị, doanh thu bán hàng đạt gần 2 tỷ USD và hơn 500 tỷ đồng. Trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, Chương trình XTTM quốc gia năm 2014 đã phê duyệt 30 đề án để thực hiện các chương trình XTTM với quy mô lớn, mang tính chuyên nghiệp cao, đạt được hiệu quả thiết thực tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm gồm Mỹ, EU, Trung Đông. Đối với nhóm ngành nông sản, thực phẩm, các đơn vị chủ trì chương trình XTTM quốc gia cũng đã tổ chức tham gia nhiều hội chợ triển lãm chuyên ngành quốc tế có uy tín tại các thị trường quan trọng như: Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Nhật Bản 2014 - Foodex Japan 2014...

Hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung năm 2014

Với những thành tích đã đạt được, Cục XTTM đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và khen thưởng của Nhà nước và Bộ Công Thương như: Năm 2010: Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cờ Thi đua Bộ Công Thương. Năm 2015, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Năm 2011, 2014, Cờ thi đua Bộ Công Thương; Năm 2012, 2013, Cờ thi đua Chính phủ.

Hàng năm Cục XTTM đều đạt Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Ngoài ra, Cục XTTM còn vinh dự nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng (Năm 2012, 2014).