Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV lãnh đạo hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết

Quyết liệt chỉ đạo, điều hành cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020.

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 199 đảng viên. Năm 2020, toàn Đảng bộ Công ty đã thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ với địa phương, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020, đồng chí Mai Chiến Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nêu rõ, trong năm 2020, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, với phương châm vừa phòng chống dịch bệnh, vừa giữ vững ổn định sản xuất, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, bảo vệ sản xuất;

Đảng ủy công ty đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo diện khai thác; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, thực hiện quy trình công nghệ, quy trình vận hành, quy trình kỹ thuật an toàn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, đạt năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, chỉ tiêu định mức và các khoản mục chi phí, không để phát sinh các chi phí ngoài kế hoạch của TKV giao.

Kết quả tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đều vượt: Sản lượng Alumin (quy đổi) sản xuất 715.000 tấn, vượt trên 110%; Tổng doanh thu trên 2.892 tỷ đồng, vượt 104,2%; Lợi nhuận trên 10 tỷ đồng, đạt trên 100%; Nộp ngân sách nhà nước trên 410,6 tỷ đồng, vượt 148,2%; Tiền lương bình quân 12,4 triệu đồng/người/tháng, vượt 106%; Tiết giảm chi phí được trên 228 tỷ đồng, vượt 194,9% mức tiết giảm chi phí do TKV giao; Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 15 tỷ đồng; Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, ổn định việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho 1.090 lao động.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả Đảng ủy đã chỉ đạo 10/10 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Ông Phong Phát biểu
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Nguyễn Bá Phong phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021 với chủ đề “Năm tiết kiệm”, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng tin học hóa, tự động hóa; nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: Sản lượng Alumin (quy đổi) sản xuất  ≥ 710.000 tấn; Tổng doanh thu đạt trên 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 10 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng; Tiền lương bình quân trên 12,4 triệu đồng/người/tháng; Phấn đấu tiết giảm trên 2% chi phí sản xuất theo kế hoạch Tập đoàn giao.

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trên, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu trong điều hành sản xuất kinh doanh; đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ để khắc phục triệt để các nguy cơ; các tai nạn, sự cố nghiêm trọng; các sự cố về môi trường; hoàn thiện cơ chế, các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đầu vào đến đầu ra ở tất cả các công đoạn sản xuất, kinh doanh.

Tập trung tăng cường công tác khoán quản trị chi phí; quản lý mua, bán vật tư; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, môi trường; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tăng cường ứng dụng tự động hóa, tin học hóa tối đa các công đoạn sản xuất; rà soát, thực hiện định biên lao động có tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật với mục tiêu “Doanh nghiệp ít người - trả lương cao”, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và phát huy các giá trị văn hóa để Công ty phát triển ổn định, bền vững.

 

Mạnh Hùng