Đề tài khoa học đầu tiên tại Việt Nam về Khu công nghiệp sinh thái - Kinh tế tuần hoàn đề xuất các giải pháp phát triển

Tại chương trình nghiệm thu, Đề tài khoa học "Khu công nghiệp sinh thái - kinh tế tuần hoàn: Từ lý thuyết tới thực tiễn phát triển tại Việt Nam (Khảo sát mô hình điểm KCN Nam Cầu Kiền)”, đã được Hội đồng Đánh giá nghiệm thu do PGS.TS Trần Đình Thiên (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng) làm Chủ tịch xếp loại xuất sắc, qua đó tạo cơ hội gỡ các nút thắt đẩy mạnh phát triển các KCN theo hướng sinh thái – Kinh tế tuần hoàn (KTTH).

Đề tài do Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC) phối hợp Công ty CP Shinec (Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền) thực hiện.

hình ảnh tại chương trình
Đề tài đồng thời xác định được các tiềm năng, lợi thế, cũng như vướng mắc trong thực tiễn KCN Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Hội đồng nghiệm thu Đề tài còn có: PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; GS. Phạm Văn Thức - Viện sĩ Viện Hàn lâm quốc gia (Pháp), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng; GS.TS Đặng Kim Chi - Phó Chủ Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Viện trưởng Nguyễn Quốc Hải – Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế; ThS Trần Xuân Việt - Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam); TS Mai Văn Sỹ - Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Shinec, Giám đốc Cty Duyên Hải.

Tại Chương trình PGS.TS Trần Đình Thiên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nhấn mạnh: Đề tài đã nghiên cứu được toàn bộ cả về lý luậnthực tiễn về KCNST - KTTH của thế giới và Việt Nam, đặt nền móng cho vấn đề rất mới trong bối cảnh nền kinh tế và công nghiệp môi trường. Với mục tiêu cụ thể, phương pháp nghiên cứu rõ ràng trên cơ sở phân tích, so sánh, vừa có tính lý luận khoa học, vừa mang tính thực tiễn cao, đề tài vượt ra phạm vi nghiên cứu các KCN, sản phẩm Đề tài có ý nghĩa mang tính bao trùm toàn bộ nền kinh tế, là tài liệu quan trọng nếu các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết khai thác, nhất là học hỏi các tiêu chí về Khu Công nghiệp Sinh thái (KCNST) và KTTH mà Đề tài đưa ra.

Để đề tài lan tỏa, đi vào thực tiễn, thay mặt Hội đồng nghiệm thu ông Thiên đề nghị Ban chủ nhiệm và đơn vị chủ trì Viện IOHEC có báo cáo lên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), để trình Chính phủ, giúp các bộ, ngành, có hướng sửa đổi Nghị định 82.

ông Nguyễn Thiệu Anh phát biểu tại Chương trình
Trình bày tại sự kiện, ông Nguyễn Thiệu Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện IOHEC - Chủ nhiệm Đề tài, nêu rõ: Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn (KTTH) như một phương thức cho giải pháp của nền kinh tế trong thời đại 4.0, thông qua vai trò của mô hình Khu Công nghiệp Sinh thái.

Đề tài đồng thời xác định được các tiềm năng, lợi thế, cũng như vướng mắc trong thực tiễn KCN Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, có lộ trình và kịch bản xu hướng chuyển đổi KCN thông thường sang KCNST; xây dựng được mô hình điểm về KCNST – KTTH, với các Bộ tiêu chí cụ thể, nhằm ứng dụng khả thi trong thực tiễn, giúp tăng giá trị tài nguyên, hiệu quả kinh tế - xã hội...

Theo ông Nguyễn Thiệu Anh phạm vi Đề tài, là nghiên cứu tổng quan lý thuyết, bài học kinh nghiệm thế giới về xây dựng KCNST - tổ chức KTTH đến thực tiễn KCN Việt Nam (không phải cho toàn bộ các lĩnh vực hoạt động); được thực hiện theo đánh giá, phân tích và khảo sát tại một số KCNST của cả nước, trong đó chọn mô hình điểm là KCN Nam Cầu Kiền (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ông Nguyễn Thiệu Anh cho biết thêm KCN Nam Cầu Kiền là mô hình điểm, bởi đây là KCNST đầu tiên do người Việt Nam tự vận động cơ chế thực hiện, mặc dù không nằm trong chương trình thí điểm chuyển đổi sang KCNST của cả nước (gồm 8 KCN), nhưng bản thân KCN này đã xây dựng được mô hình quản trị tài nguyên bền vững, khai thác và sử dụng tài nguyên theo nghĩa rộng (cả về tài nguyên vệ tinh và tài nguyên trực tiếp tham gia sản xuất), đáp ứng đầy đủ 2 phương pháp tiếp cận cho KTTH: Theo quy mô nền kinh tế, thành lập các không gian địa lý và Theo nhóm ngành sản phẩm, nguyên vật liệu…

Nghiên cứu từ Đề tài cho thấy để xây dựng thành công KCNST phải có liên kết cộng sinh công nghiệp. Nam Cầu Kiền, có 4 nhóm ngành sản xuất cộng sinh, gồm dây chuyền cấu trúc cộng sinh 18 đơn vị ngành thép, 8 đơn vị ngành nhựa, hơn 20 đơn vị phụ trợ điện tử, và các đơn vị Nhóm ngành khác.

khu công nghiệp Nam Cầu Kiền
KCN Nam Cầu Kiền định hướng trở thành một “nền công nghiệp sinh thái”, dựa trên các tiêu chí theo Nghị định 82 của Chính phủ, tạo ra mục tiêu nghiên cứu của Đề tài từ chỗ xây dựng được khái niệm đầu tiên về KTTH trong KCN Việt Nam, xác định và đề xuất Bộ Tiêu chí KTTH có thể áp dụng rộng rãi trên cả nước.

Báo cáo chuyên đề của ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Shinec, Đồng Chủ nhiệm Đề tài chỉ rõ tính đổi mới, sáng tạo, hiệu quả tại mô hình khảo sát điểm của Đề tài (KCN Nam Cầu Kiền), đặc biệt về bảo vệ môi trường, phát triển và sử dụng hiệu quả vật liệu tái tạo, năng lượng mới gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy KTTH trong hệ thống quản lý và xử lý chất thải, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam về phát triển công nghiệp môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng đến kiến tạo thành công KCN Nam Cầu Kiền thành KCNST kiểu mẫu cho các KCN trong cả nước học tập, ứng dụng.

KCNST và KTTH là vấn đề mới đang trong quá trình nghiên cứu, do đó, các khái niệm thuật ngữ, văn phong trong công trình nghiên cứu là rất quý giá, cả về lý luận và thực tiễn. Số liệu, thông tin nghiên cứu có tính đại diện, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy. Về cấu trúc, nội dung trong phần tổng hợp, có sự bố trí hợp lý. Các tác giả Nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn đưa ra đề xuất từ thực tế tại KCN Việt Nam và Nam Cầu Kiền, để xây dựng bộ tiêu chí.

PV