Nâng cấp sân bay Điện Biên là một trong những hạng mục đầu tư công
Nâng cấp sân bay Điện Biên là một trong những dự án đầu tư công

 

Theo Thông báo, đến nay, 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý, giải quyết các sự kiện biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; kiểm soát, ngăn chặn kịp thời tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả.  

Là tỉnh có đường biên giới dài, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa phương mình.

Đồng thời, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát tình hình thực hiện, giải ngân và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, công trình, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ODA và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA).

cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 

Cùng với đó, tỉnh cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn; triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành.

 Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Chuẩn bị các điều kiện và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tỉnh cần kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác lớn ngoài khu vực, các tổ chức quốc tế nhằm thu hút đầu tư nước ngoài FDI, ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.