Điện lực Hà Nam: Thực hiện tốt tiết kiệm năng lượng

Đồng hành cùng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua Công ty Điện lực Hà Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã có nhiều biện pháp giúp cho v

Những năm qua, Công ty Điện lực Hà Nam (PCHANAM) đã thường xuyên thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) một cách tối đa. Năm 2013, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 886,836 tr.kWh vượt kế hoạch Tổng công ty giao là 4,83 tr.kWh, so với năm 2012 tăng 131,81 tr.kWh.

Nhằm thực hiện các biện pháp giúp cho việc TKNL đạt hiệu quả cao, PCHANAM đã xây dựng đề án xóa bỏ các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng ở các xã ở gần nơi có trụ sở Đội quản lý khu vực, các tổ dịch vụ hoạt động chưa hiệu quả.


Trụ sở chính của PC Hà Nam

PCHANAM đã thông qua việc sử dụng tối ưu, hiệu quả mọi nguồn lực và các nguồn vốn của doanh nghiệp. Theo đó, tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh điện/sản lượng điện thương phẩm giảm 5% so với năm 2013, trong khi sản lượng điện vẫn tăng 5% so với năm 2013.

Với những biện pháp đề ra, công tác TKNL trong năm 2013 của PCHANAM được đánh giá cao, 56 hộ gia đình đã được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013” và được cấp giấy chứng nhận hộ Gia đình tiết kiệm điện cấp Công ty. Kết quả thực hiện tiết kiệm điện năm 2013 của PCHANAM trong toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm được 15,76 triệu kWh.

Năm 2014 được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chọn là năm: “Tối ưu hóa chi phí; đồng thời thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng”. 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng cường công tác sửa chữa lưới điện để giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng, đã thực hiện được 29 hạng mục với tổng giá trị hạch toán là 12,5 tỷ đồng. Sản lượng tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2014 là: 8,03 triệu kWh bằng 1,69% điện thương phẩm. Sản lượng điện thương phẩm đạt 474,89 tr.kWh, tăng 53,96 triệu kWh so với 6 tháng đầu năm 2013 và đạt 48,4% so với kế hoạch năm 2014. Giá bán bình quân tăng 95,4 đ/kWh so với 6 tháng đầu năm 2013 và đã vượt 27,5 đồng so với chỉ tiêu kế hoạch giao.

Ngoài ra, PCHANAM đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra lưới điện, thiết bị điện, từ đó đánh giá đúng thực trạng, tình hình vận hành của đường dây và trạm biến áp để có phương án xử lý kịp thời; phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng điện; hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả. Công ty đã tăng cường các biện pháp kỹ thuật như tính toán việc vận hành tụ bù trung áp tại từng thời điểm, duy trì điện áp tại các trạm 110kv, trạm trung gian và quản lý chặt chẽ việc cấp điện cho các trạm bơm quốc doanh.

Thu Hoài