may bien ap
Máy biến áp 220kV-250MVA tại trạm biến áp 500kV Phố Nối

Đây là loại công trình năng lượng cấp I, nhóm B với tổng mức đầu tư hơn 312 tỷ đồng. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng lắp đặt 02 máy biến 250MVA cùng nhiều thiết bị khác nối cấp trong trạm biến áp 500kV Phố Nối hiện hữu thuộc địa phận xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý, vận hành.

Dự án sau khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu phụ tải điện của tỉnh Hưng Yên và vùng phụ cận, tăng cường cung cấp điện cho các TBA 110kV khu vực; Giảm bán kính cấp điện các đường dây 110kV trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất trên lưới điện khu vực dự án;

dong dien
Các kỹ sư chứng kiến thời điểm đóng điện

Tránh quá tải cho trạm biến áp 220kV và các đường dây 110kV khu vực trong các chế độ bình thường và sự cố N-1; Nâng cao độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Hưng Yên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hưng Yên.