EU và Pháp hỗ trợ Thành phố Điện Biên Phủ 24,65 triệu euro phòng chống lũ lụt

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Bertrand Walckenaer vừa ký hai thỏa ước tài trợ cho dự án tăng cường khả năng phòng chống lũ lụt của Thành phố Điện Biên Phủ, nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3-5/2021.

Theo đó AFD và Liên minh châu Âu, thông qua Quỹ Quản lý nước và tài nguyên (WARM), sẽ hỗ trợ Thành phố Điện Biên Phủ giải quyết vấn đề ngập lụt và tăng cường khả năng chống lũ thông qua dự án mới với khoản vay 24,65 triệu euro cho hạng mục cơ sở hạ tầng và khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu euro dành cho hỗ trợ kỹ thuật.

Dự kiến, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 giúp tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ứng phó với lũ sông Nậm Rốm. Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng và vận hành các công trình thủy lợi dọc sông Nậm Rốm, đồng thời giúp thành phố Điện Biên Phủ ứng dụng giải pháp kỹ thuật thuận theo tự nhiên nhằm tăng khả năng trữ nước trên sông tại thời điểm lũ dâng.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, Thành phố Điện Biên Phủ sẽ phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, nhất là trong các lĩnh vực như quản lý và thực hiện dự án, cơ chế tài chính, và các hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành hữu quan. Tăng cường tính chủ động trong quá trình chuẩn bị, thực hiện dự án. Tăng cường đào tạo cán bộ và năng lực thực hiện dự án. Lựa chọn các cán bộ có trình độ tham gia ngay từ khâu chuẩn bị đến khi thực hiện dự án; đề xuất những chính sách, cơ chế ưu đãi để thu hút cán bộ có năng lực tham gia quản lý dự án.

 

Hưng Nguyên