EVNGENCO2: Nâng cao tự động hóa và giải pháp chuyển đổi số trong vận hành, bảo trì nhà máy thủy điện

Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất là nhiệm vụ hết sức quan trọng để EVNGENCO2 hoàn thành mục tiêu chung của là trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022.

Sáng 31/3/2022 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC), Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và AVC đã phối hợp với Công ty TNHH ANDRITZ Việt Nam tổ chức Tọa đàm về nội dung Kinh nghiệm và các giải pháp trong tự động hoá, chuyển đổi số trong vận hành và bảo trì nhà máy điện, mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Thành Trung – Trường Ban Kỹ thuật Sản xuất, thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và CMCN 4.0, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, đại diện các đơn vị Thủy điện thuôc EVNGENCO2 tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Hiện nay, công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất là hết sức quan trọng để EVNGENCO2 hoàn thành mục tiêu chung của là trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022. Hội thảo là cơ hội tốt để các Đơn vị Thuỷ điện trao đổi, tiếp cận kinh nghiệm và các giải pháp trong tự động hoá và giải pháp chuyển đổi số trong vận hành và bảo trì nhà máy điện của ANDRITZ từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp áp dụng tại Đơn vị.

Tại Hội thảo, ANDRITZ đã trình bày về chiến lược toàn cầu trong lĩnh vực tự động hóa và giải pháp chuyển đổi số trên cơ sở nền tảng tiêu chuẩn ISO 55000, cũng như các giải pháp, dịch vụ đáp ứng công tác tùy biến và đa dạng hóa quy mô các dịch vụ bảo trì vận hành.

Bên cạnh đó các giải pháp chuyển đổi số trong công tác bảo trì, bảo dưỡng của ANDRITZ bao gồm công nghệ thu thập và quản lý dữ liệu, quản lý tài sản, đặc biệt là nền tảng Metris DiOMera có khả năng hỗ trợ toàn bộ chu trình vận hành và bảo trì (giám sát, chuẩn đoán, đánh giá, kiểm tra, tối ưu hóa quá trình vận hành, đào tao, hỗ trợ người dung đưa ra quyết định…) cũng được các chuyên gia trình bày cụ thể tại sự kiện.

Nền tảng METRIS DIOMERA
Nền tảng Metris DiOMera có khả năng hỗ trợ toàn bộ chu trình vận hành và bảo trì (giám sát, chuẩn đoán, đánh giá, kiểm tra, tối ưu hóa quá trình vận hành, đào tao, hỗ trợ người dung đưa ra quyết định…).

Đánh giá cao phần trình bày của ANDRITZ tại Hội thảo, EVNGENCO2 mong muốn trong thời gian tới ANDRITZ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp để thảo luận chi tiết, phân tích sâu hơn về những giải pháp phù hợp có thể áp dụng tại các Đơn vị Thủy điện thuộc Tổng Công ty.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Thành Trung cũng đề nghị các Đơn vị Thủy điện tham gia Hội thảo chủ động nghiên cứu, phối hợp với ANDRITZ đề xuất những giải pháp chuyển đổi số phù hợp có thể áp dụng tại Đơn vị mình, đảm bảo không được triển khai trùng lặp với các giải pháp, nhiệm vụ mà EVN đã, đang và sẽ thực hiện để dùng chung cho toàn EVN. Đồng thời, các giải pháp đề xuất phải đảm bảo có thể mở rộng áp dụng tại các Đơn vị khác trong EVNGENCO2.

Công ty TNHH ANDRITZ Việt Nam là công ty thành viên 100% vốn đầu tư của ANDRITZ Hydro GmbH, đã có gần 30 năm hoạt động thành công ở Việt Nam, lắp đặt gần 100 tổ máy, tổng công suất hơn 3000 MW trong đó có một số dự án, nhà máy trọng điểm của EVN.

Pvi, GENCO2