Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi, Trạm biến áp 220 kV Củ Chi và Trạm biến áp 110 kV Cầu Bông nối cấp là các công trình đồng bộ với đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông được xây dựng nhằm truyền tải công suất từ trạm biến áp 500/220 kV Cầu Bông đến các trạm biến áp thuộc khu vực Tây Bắc TP.HCM nói riêng và cấp điện cho 2 tỉnh Long An, Tây Ninh. Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện ổn định, độ tin cậy cao, tăng cường khả năng kết lưới cho hệ thống điện toàn miền Nam, giảm bán kính cung cấp điện cho các trạm biến áp 220 kV trong khu vực, giảm tổn thất điện năng, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2025.

Việc khánh thành, đưa vào vận hành đúng tiến độ các công trình là sự nỗ lực lớn của chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện cho miền Nam từ năm 2014 trở đi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi:

- Xây dựng mới 29,72 km đường dây 220 kV hỗn hợp từ trạm biến áp 500/220/110kV Cầu Bông đến TBA 220/110kV Củ Chi (đường dây 6 mạch, gồm 4 mạch 220 kV và 2 mạch 110 kV)

- Tổng mức đầu tư: Hơn 995 tỷ đồng

Trạm biến áp 220/110 kV Củ Chi:

- Là trạm biến áp trung gian, tiếp nhận công suất lưới điện quốc gia và phân phối cho các trạm biến áp 220 - 110 kV trong khu vực Tây Bắc thành phố.

- Tổng mức đầu tư: Hơn 614 tỷ đồng

Trạm biến áp 110 kV Cầu Bông nối cấp (Láng Cát):

- Là trạm nối cấp từ Trạm biến áp 500 kV Cầu Bông, cung cấp cho huyện Củ Chi và Hóc Môn.

- Tổng mức đầu tư: Hơn 134 đồng