Học viện Ngoại giao công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển.
Học viện Ngoại giao

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ngoại giao

Năm 2024, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu.

Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức không tuyển đủ chi tiêu thì số lượng chi tiêu còn lại được chuyền sang các phương thức khác.

Chỉ tiêu cụ thể:

Ngành Quan hệ quốc tế : 460

Ngành Ngôn ngữ Anh: 200

Ngành Kinh tế quốc tế: 260

Ngành Luật quốc tế: 200

Ngành Truyền thông quốc tế: 460

Ngành Kinh doanh quốc tế: 260

Ngành Châu Á - Thái Bình Dương học: 160

Ngành Luật thương mại quốc tế: 20

Các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh đại học năm 2024

Học viện Ngoại giao
Học viện Ngoại giao

Phương thức tuyển sinh

Học viện Ngoại giao dự kiến xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sau:

1. Phương thức Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ tiêu: Dự kiến 3% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Dự kiến tháng 06/2024 theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng Xét tuyển thẳng: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển thẳng:

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Thuộc 01 trong các đối tượng sau:

Anh hùng lao động. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do Học viện Ngoại giao quy định.

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài dự thi; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 tham gia đội tuyển Thể thao quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á, được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học một trong những trường hợp dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):

(i) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;

(ii) Thi sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

(ii) Thi sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo nơi thưởng trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

(iv) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng Ưu tiên xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được ưu tiên xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2024;

+ Đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định;

+ Thuộc 01 trong các đối tượng sau:

Thi sinh đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục Thể dục thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành phù hợp với môn thi; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành phù hợp với môn thi; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

Học viện Ngoại giao

2. Phương thức Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT và điểm ưu tiên bao gồm điểm khuyến khích theo quy định của Học viện và điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có)

- Chỉ tiêu: Dự kiến 70% tổng chi tiêu của mỗi ngành.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Dự kiến tháng 05-06/2024.

- Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

+ Tốt nghiệp THPT;

+ Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên;

+ Thuộc 01 trong các đối tượng:

(i) Thí sinh đoạt giải Khuyến khích/ Giải Tư trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

(ii) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi HSG cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12.

(iii) Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao.

(iv) Có một trong các Chứng chỉ quốc tế/ Bài thi Chuẩn hóa năng lực quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:

» Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 169 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 trở lên, hoặc ACT từ 23 điểm trở lên.

» Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên.

» Tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 (mức điểm từ 260) trở lên.

» Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.

» Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.

Lưu ý: Nếu thí sinh có các Chứng chỉ quốc tế không được liệt kê ở trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định.

Sinh viên Học viện Ngoại giao
Sinh viên Học viện Ngoại giao

3. Phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn và điểm ưu tiên bao gồm điểm khuyến khích theo quy định của Học viện và điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có)

- Chỉ tiêu: Dự kiến 2% tổng chi tiêu của mỗi ngành.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Dự kiến tháng 05-06/2024,

- Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

+ Tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam;

+ Có một trong các Chứng chỉ quốc tế/ Bài thi Chuẩn hóa năng lực quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:

» Tiếng Anh: IELTS Academic từ 7.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 94 trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 185 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1300 trở lên, hoặc ACT từ 29 điểm trở lên.

» Tiếng Pháp: từ DELF-B2 trở lên hoặc TCF từ 400 điểm trở lên.

» Tiếng Trung Quốc: từ HSK 5 (mức điểm từ 180) trở lên.

» Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 4 trở lên.

» Tiếng Nhật Bản: từ N3 (mức điểm từ 130) trở lên.

Lưu ý: Nếu thi sinh có các Chứng chỉ quốc tế không được liệt kê ở trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định.

4. Phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Chỉ tiêu: Dự kiến 25% tổng chi tiêu của mỗi ngành.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.

- Đối tượng xét tuyển: Ngoài các điều kiện chung theo quy định, thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT.

+ Tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngoại giao quy định trở lên, và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống.

+ Đối với phương thức xét tuyển này, Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; không sử dụng kết quả điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển trong năm 2024;  không cộng điểm ưu tiên thi sinh có chứng chỉ nghề.

Ngọc Châm