Từ năm 2013 đến nay, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt trên 8 tỷ USD, với xu hướng tăng trưởng ổn định, khoảng 12,08%/năm. Riêng năm 2017, kim ngạch này đạt 14,68 tỷ USD, tăng 12,93% so với cùng kỳ năm ngoái.

2706

5 tháng năm 2018, Việt Nam đạt 6,24 tỷ USD về kim ngạch xuất khẩu giày dép , tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5, kim ngạch này đạt 1,54 tỷ USD, tăng 22,1% so với tháng 5 năm 2017. Trong đó, Hoa Kỳ hiện đang là nước đứng đầu về thị phần nhập khẩu giày dép của Việt Nam, chiếm 36,96% thị phần, với kim ngạch đạt 2,31 tỷ USD, tăng 16.04% so với 5 tháng năm 2017.

27061

Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2018, có nhiều thị trường có sự tăng trưởng về kim ngạch. Cụ thể như Ấn Độ ( tăng 80%, ứng với kim ngạch 39,19 triệu USD), Bồ Đào Nha ( tăng 68%, ứng với 1,25 triệu USD), Achentina ( tăng 52,43%, ứng với 43,80 triệu USD), Phần Lan ( tăng 41,09%, ứng với 8,71 triệu USD). Ở chiều ngược lại, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (giảm 28,83%), Đan Mạch ( giảm 28,56%), Áo (giảm 19,77%) là 3 thị trường có sự sụt giảm lớn về kim ngạch.