Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng là điểm sáng của hoạt động Khuyến công Cao Bằng

Tháng 6 năm 2017, tại xưởng sản xuất gia công cơ khí của Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng, thành phố Cao Bằng. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cao Bằng đã Nghiệm thu cơ sở và bàn giao t

Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng là điểm sáng trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất gia công cơ khí trên địa bàn tỉnh. Được thành lập năm 1958, trải qua những thăng trầm của sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế đất nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng có nhiều biến động. Hợp tác xã đang tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động, tăng cường nguồn đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, thu hút xã viên mới, đào tạo nghề chuyên sâu cho thợ lành nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững của địa phương. Năm 2017, Hợp tác xã tiếp tục đầu tư 01 bộ Máy cắt Plasma CNC và được hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017.

Việc hỗ trợ một phần kinh phí cho Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất gia công cơ khí, đầu tư mua sắm thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến sản xuất ra các sản phẩm gia công cơ khí, chế tạo có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và đáp ứng theo nhu cầu thị trường. Qua đó giúp người lao động giảm bớt lao động nặng nhọc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và quy mô sản xuất, giải quyết được trên 20 lao động địa phương có thu nhập ổn định từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng, tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Công nhân đang vận hành thiết bị gia công cơ khí tại xưởng

Để HTX có được những thành quả này, ông Nguyễn Hữu Huân – Giám đốc HTX cho biết: Trước năm 2003 do phương thức sản xuất lạc hậu và những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, doanh thu thấp, việc làm và thu nhập của xã viên không ổn định, Hợp tác xã Ngôi Sao Sáng có nguy cơ giải thể. Trước thực trạng đó, tập thể xã viên đã nỗ lực tìm hướng đi mới, cải tiến phương thức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, giao trách nhiệm và khoán sản phẩm đến từng người lao động; từng bước tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường, tạo uy tín trong sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhờ đó hoạt động của HTX dần ổn định, doanh thu tăng dần qua các năm.

Năm 2013, tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, với lợi nhuận và nguồn vốn tích lũy được, HTX đã mạnh dạn đầu tư trên 500 triệu đồng để mua thiết bị lò tôi cao tần và máy doa ngang để nâng cao năng xuất, đa dạng hóa sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2013. Cùng với quá trình chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới, với sự năng động dám nghĩ dám làm của Ban quản trị Hợp tác xã và sự đoàn kết của tập thể các thành viên trong Hợp tác xã, đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm cơ khí như: Sơn tĩnh điện, các sản phẩm công cụ … các cấu kiện, kết cấu dầm, cầu trục lớn phục vụ các công trình nhà xưởng đầu tư trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Có thể nói, Hợp tác xã Ngôi sao sáng thực sự là một đơn vị điển hình trong hoạt động sản xuất kinh doanh so với các Hợp tác xã có cùng ngành nghề gia công cơ khí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng.