Khai, nộp thuế thay cá nhân bán hàng là xu thế tất yếu của các sàn thương mại điện tử

Các sàn thương mại điện tử cũng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh, góp phần tăng cường bình đẳng của mỗi cá nhân đối với mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Có thể thấy, các hoạt động kinh tế luôn thay đổi cùng với sự phát triển của số hóa, toàn cầu hóa và sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới đã có sự thay đổi nhanh chóng trong toàn nền kinh tế- xã hội. Điều này đỏi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế cần tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý thuế, thích nghi với sự thay đổi của các hoạt động kinh tế.

Số liệu thống kê cập nhật từ các nước phát triển như: Anh, Mỹ, Úc, Đức cho thấy các nước này đã triển khai các biện pháp để thu thuế doanh thu thông qua các sàn thương mại điện tử. Các sàn thương mại điện tử cũng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh, góp phần tăng cường bình đẳng của mỗi cá nhân đối với mục tiêu phát triển chung của đất nước. 

Từ năm 2018, 2019, cơ quan thuế các nước này đã triển khai các biện pháp để thu thuế doanh thu thông qua các sàn điện tử. Các nước đã ban hành các đạo luật yêu cầu các sàn giao dịch điện tử phải có nghĩa vụ xác định nghĩa vụ thuế của người bán và thu hộ rồi nộp cho cơ quan thuế.

Tại các sàn thương mại điện tử lớn nhất trên thế giới như eBay, Amazon, Bestbuy... hiện đang thực hiện nghĩa vụ tính thuế doanh thu (hoặc thuế GTGT) đối với từng đơn hàng, sau đó, nộp vào ngân sách thay cho người bán trên sàn của mình. Khi người mua đặt hàng, sẽ có số thuế tạm tính được cộng vào tiền thanh toán. Số thuế này sẽ được xác định chính xác tại email xác nhận đơn hàng gửi đến cho người mua.

Theo đó, các thông tin về quy định tính và nộp thuế thay cho người bán thường được các sàn điện tử thông báo công khai trên website của mình. Có thể ví dụ trường hợp eBay: tại mục thông tin về thuế dành cho người bán hàng, eBay thông báo rõ người bán hàng có trách nhiệm phải chịu các khoản thuế và phí bao gồm: thuế doanh thu, thuế thu nhập và thuế nhập khẩu (với người mua ở nước ngoài). Số tiền thuế từ các đơn hàng này, eBay có trách nhiệm thu hộ và nộp cho cơ quan thuế thay cho người bán. 

Từ 1/1/2021, đã có tổng số 44 cơ quan thuế các nước yêu cầu eBay thực hiện nghĩa vụ này. Dù không giống nhau, song có thể nhận thấy qua việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay của các sàn giao dịch trên nhiều nước trên thế giới cho thấy, một xu thế mới trong quản lý thuế của các cơ quan thuế trên thế giới trong việc lấy người nộp thuế là trung tâm để hỗ trợ.

Tại Trung Quốc, ngoài việc thực hiện thu hộ, nộp hộ thuế cho người bán, cơ quan thuế còn yêu cầu DN kinh doanh sàn điện tử phải xuất hóa đơn cho khách hàng, đồng thời, khai báo thông tin về hoạt động mua bán, các thông tin về thuế có liên quan của các giao dịch cho cơ quan thuế và lưu trữ các thông tin này trong tối thiểu 3 năm.

Tại Việt Nam, việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC đã hỗ trợ cá nhân kinh doanh có thể kê khai đúng, đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế TNCN, mở ra một hướng mới cho các cá nhân kinh doanh được quyền ủy quyền hoặc thực hiện thỏa thuận với các sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc thực hiện kê khai thay, nộp thay cá nhân kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ với nhà nước là một xu hướng tất yếu.

Chính vì vậy, các hoạt động kinh tế luôn thay đổi cùng với sự phát triển của số hóa, toàn cầu hóa và sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới đã có sự thay đổi nhanh chóng trong toàn nền kinh tế- xã hội. Điều này đỏi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế cần tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý thuế, thích nghi với sự thay đổi của các hoạt động kinh tế.

 

Phương Anh