dien luc tkv
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nguyễn Trọng Hùng đánh chiêng chính thức khai trương giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhấn mạnh, việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty, đánh dấu một chặng đường thành công và hứa hẹn những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

Việc chính thức niêm yết cổ phiếu DTK là cơ hội để Tổng Công ty khẳng định vị thế và tiềm năng của mình. Sự kiện đặc biệt này, ngoài việc làm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Tổng Công ty, còn thể hiện mong muốn minh bạch hoá mọi thông tin về các mặt hoạt động của Tổng Công ty đến nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, sau khi cổ phiếu được niêm yết giao dịch, Tổng Công ty sẽ tập trung phấn đấu tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ của công ty niêm yết, công bố thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định, đảm bảo đươc quyền lợi của cổ đông.