Khuyến Công Ninh Bình cụ thể hóa 8 mục tiêu chương trình giai đoạn 2021 - 2025

Theo ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình cho biết, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đã lựa chọn các đơn vị và ngành nghề hỗ trợ đúng hướng, đúng đối tượng, đúng mục đích, nhằm phát huy được lợi thế của Tỉnh nhà.

Vào ngày 18/6/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Ngay sau đó, để chương trình được thực hiện hiệu quả, Sở  Công Thương Tỉnh đã tiến hành rà soát tổng hợp đăng ký đề xuất kinh phí Khuyến công địa phương năm 2021 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp với Phòng Kinh tế/ Kinh tế - hạ tầng các huyện tổ chức đoàn khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và đánh giá về mô hình sản xuất, tiềm năng đầu tư và kế hoạch phát triển của các đơn vị đăng ký Khuyến công địa phương năm 2021 nhằm lựa chọn các đơn vị đạt yêu cầu để được hưởng thụ các đề án tư vấn, hỗ trợ vốn khuyến công địa phương.

Ngoài ra Sở còn tiến hành khảo sát thực tế tại 32 đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, dựa trên các tiêu chí, yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao động... để làm cơ sở lựa chọn đề án hỗ trợ phát triển bằng nguồn vốn khuyến công địa phương và trung ương.

Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tham gia Triển lãm gian hàng giới thiệu thành tựu Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức năm 2019.

Các đề án hỗ trợ như, xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích phát triển sản xuất CN- TTCN cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm hàng hoá phục vụ tiêu dùng, sinh hoạt trong nội địa và thúc đẩy xuất khẩu.

Việc Tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 là một chương trình mang tính chiến lược quan trọng cho hoạt động khuyến công Tỉnh, nhằm định hướng các hoạt động khuyến công tập trung vào những ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thế mạnh, chủ lực của Tỉnh tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở các nội dung quy định của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, đồng thời lồng ghép nội dung xã hội hóa các thành phần kinh tế, các nguồn lực khác cùng tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế -lao động theo hướng công nghiệp hóa, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bền vững cho Tỉnh nhà.

Đồng thời huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động theo hướng công nghiệp hóa, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững.

Cụ thể hóa 8 mục tiêu chương trình

Chương trình gồm 8 nội dung: đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, thành lập và khởi sự doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và chương trình nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Để thưc hiện các mục tiêu trên, Sở Công Thương Ninh Bình đã cụ thể hóa đến năm 2025 sẽ dành 65.900 triệu đồng kinh phí/mỗi năm để thực hiện Chương trình Đào tạo, nâng cao tay nghề cho khoảng 280 lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn; Tổ chức 10 khóa học khởi sự và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; Hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới; Hỗ trợ 50 lượt cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và 5 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường

Ngoài ra còn tổ chức 10 lớp phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất sạch hơn và xây dựng được 3 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Tư vấn và hỗ trợ áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn cho 10 lượt doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tổ chức 3 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 5 lần tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT cấp khu vực.

Sở Công Thương sẽ chủ trì định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm trên địa bàn Tỉnh

Cũng đông thời Sở sẽ hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho 08 cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Tổ chức 04 lượt học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm CNNTTB. Hỗ trợ xây dựng 10 chương trình truyền hình, truyền thanh cùng nhiều loại ấn phẩm, tờ rơi khác...

Đặc biệt Sở sẽ lập quy hoạch chi tiết cho 02 cụm công nghiệp và hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 2 cụm công nghiệp; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 5 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, CCN trên địa bàn Tỉnh

Tổ chức 3 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công và 3 đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công trong nước.
Nhằm mục đích thực hiện chương trình hiệu quả hơn, Sở Công Thương sẽ chủ trì định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm tại địa phương theo các nội dung của Chương trình này. Đồng thời cùng tham mưu UBND Tỉnh xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về hoạt động khuyến công của Tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả trong hoạt động khuyến công.

Sở cũng sẽ chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp của Tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án được giao. Tổ chức, điều hành hoạt động khuyến công và mạng lưới cộng tác viên khuyến công thực hiện tốt việc phát hiện, đề xuất hỗ trợ các ý tưởng mới, độc đáo trong sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

Thu Hoài