Kỳ điều hành 11/11/2022: Giá xăng dầu tăng sau khi điều chỉnh chi phí tạo nguồn

Việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam đã tác động đến công thức tính giá cơ sở xăng dầu, các mặt hàng xăng dầu đều tăng trừ dầu diesel 0.05S.
Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu
Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu

Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu. Việc điều chỉnh này tác động làm tăng mức giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E5RON 92: 22 đồng/lít; xăng RON95: 149 đồng/lít; dầu diesel 0,05S: 726 đồng/lít; dầu hỏa: 47 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3,5S: 0 đồng/kg.

Để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa; giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và dầu mazut; không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu. 

Cụ thể, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước) và dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 500 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 tăng 838 đồng/lít, ở mức không cao hơn 22.711 đồng/lít;

Xăng RON95-III tăng 1.111 đồng/lít, ở mức không cao hơn 23.867 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S giảm 87 đồng/lít, ở mức không cao hơn 24.983 đồng/lít;

Dầu hỏa tăng 964 đồng/lít, ở mức không cao hơn 24.747 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 678 đồng/kg, ở mức không cao hơn 14.760 đồng/kg.

[Quảng cáo]

Phương Chi