Năm 2021, Pinaco đặt mục tiêu đạt 3.700 tỷ đồng doanh thu

Đó là mục tiêu đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO) tổ chức ngày 29/4/2021, tại TP. Hồ Chí Minh.

pinaco 1

Đại hội có sự tham gia của Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát Công ty; Đại diện đơn vị Kiểm toán KPMG Việt Nam cùng 150 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự, đại diện cho 35.962.293 cổ phần, tương đương 77,39% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020…

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid- 19 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm cho kinh tế toàn cầu giảm sút nghiêm trọng. Đối với Việt Nam, những đổi mới chính sách, môi trường kinh doanh của Chính phủ đã tạo động lực phát triển kinh tế, GDP đạt gần 3% tuy thấp hơn nhiều năm qua song đặt trong bối cảnh mặt bằng chung của thế giới thì đây lại là một kỳ tích.

pinaco 2
Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Bối cảnh chung như trên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, trong năm 2020 vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu một số chủng loại ắc quy, đã làm ảnh hưởng đến tăng doanh thu và lợi nhuận cũng như thị phần. Xu hướng chuyển dịch của khách hàng từ bình ắc quy MF sang bình ắc quy CMF đã rõ ràng. Trong khi đó năng lực sản xuất bình CMF của Công ty còn hạn chế.

Cũng trong năm qua, Công ty đã nghiên cứu thành công một số dòng sản phẩm mới, có chất lượng vượt trội, dự kiến quý 3 năm 2021 sẽ đưa ra phục vụ thị trường. Công ty cũng đã thay đổi cách thức tiếp cận thị trường theo tình hình mới. Điều chỉnh linh hoạt chính sách bán hàng mang lại hiệu quả cao nhất.

pinaco 3
Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc  đọc tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Về dài hạn, PINACO đặt mục tiêu “Trở thành nhà sản xuất pin và ắc quy hàng đầu khu vực”, hàng đầu về máy móc thiết bị và công nghệ, hàng đầu về tính đa dạng của sản phẩm, hàng đầu về quy mô và tính chuyên nghiệp trong quá trình quản lý.

Tại đại hội, Đại hội đã quyết nghị thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 và cả năm 2020 với các chỉ tiêu như doanh thu quý IV đạt 816 tỷ đồng, cả năm 2020 đạt 3.449 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 56,5 tỷ đồng, cả năm đạt 190 tỷ đồng.

Đại hội cũng quyết nghị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2021 và dự kiến cả năm 2021. Trong đó, doanh thu Quý I đạt 1.003 tỷ đồng, cả năm 2021 đạt 3.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Quý I đạt 55 tỷ đồng, cả năm 2021 đạt 195 tỷ đồng. Đại hội cũng đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng, để đạt doanh thu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý I/2021 và cả năm 2021 ở mức cao nhất có thể.

pinaco 4
Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành

Đại hội còn ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 như sau: Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 43.846 triệu đồng (đạt 96% kế hoạch năm). Bên cạnh đó, thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng là 21.190 triệu đồng.

Kết thúc Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

 

Nguyệt Anh