Năm 2022: TKV đặt mục tiêu doanh thu 131.600 tỷ đồng

Nhờ có giải pháp chủ động trong phòng chống dịch và điều hành linh hoạt, Kết thúc năm 2021, kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh (SXKD), đời sống của người lao động, cùng với thị trường tiêu thụ khó khăn, có thời điểm than tồn kho cao… Tập đoàn TKV đã có các giải pháp chủ động trong phòng chống dịch và điều hành linh hoạt, quyết liệt từng tháng sản xuất và tiêu thụ đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, năm 2021, doanh thu của TKV ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; sản xuất 39 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch; 40,27 triệu tấn than thành phẩm, đạt 105% kế hoạch; tiêu thụ 44,02 triệu tấn than, đạt 105% kế hoạch. Tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng; trong đó, khối sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng. Năm 2021, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 18,45 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch… 

dang thanh hai
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022 diễn ra vào ngày 29/12, ông Đặng Thanh Hải – Tổng giám đốc Tập đoàn TKV - đánh giá: Năm 2021 là một năm thành công nhất của TKV trong 10 năm gần đây. Tập đoàn đã thực hiện thành công phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 sớm cho 100% cán bộ, công nhân, người lao động  đủ điều kiện. Đồng thời, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 8-10% so với năm 2020, đặc biệt là sản xuất cơ khí, khoáng sản.

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Tập đoàn tiếp tục thực hiện mục tiêu của Chính phủ năm 2022, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và duy trì, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm.

Tập đoàn đã đặt kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2022: than nguyên khai sản xuất 39,1 triệu tấn; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117 m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 9,6 tỷ kWh…; doanh thu 131.600 tỷ đồng; tiền lương bình quân 13,636 triệu đồng/người-tháng… 

Toàn Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bộ; thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất. 

TKV sẽ tiếp tục thực hiện tăng năng suất lao động, tăng thời gian lao động hữu ích trong ca sản xuất, giảm thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân hầm lò, tiếp tục thực hiện hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, sản xuất than chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất cơ khí, dịch vụ. Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân, trước mắt xây dựng nhà ở cho công nhân Than Núi Béo trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt là các dự án khai thác hầm lò xuống sâu, dự án lộ thiên Bắc Bàng Danh…

le minh chuan
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Điều hành linh hoạt, thích ứng với biến đổi của thị trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo SXKD hiệu quả.

Khắc phục các hạn chế tồn tại trong công tác an toàn, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Tập trung thực hiện ứng dụng KHCN, kinh tế số, xây dựng mỏ, nhà máy hiện đại, xanh, công suất cao, người lao động có thu nhập cao. 

Cấp ủy Đảng, Công đoàn tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát quyền lực, phát hiện sớm và xử lý các vi phạm, tiêu cực...

ky ket
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV và Giám đốc các đơn vị thành viên ký kết hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2022

 

Hoàng Hà