Nghị quyết 68/NQ-CP lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều 30/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020.

Cuộc họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân.

cắt giảm điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Hàng nghìn điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính đã được cắt giảm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, theo Nghị quyết 68/NQ-CP, việc cải cách tiếp cận theo cách làm mới, không chỉ dừng lại ở việc cải cách các quy định riêng lẻ đang có hiệu lực thi hành mà còn mang tính tổng thể, có hệ thống, bao gồm cả cải cách các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cũng như tập trung cải cách cả việc thực hiện các quy định này trên thực tế.

Chương trình lấy doanh nghiệp, người dân, làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trong Nghị quyết này, Chính phủ đặt mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 được các Bộ, cơ quan thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020).

Đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

 Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
Nghị quyết 68/NQ-CP lấy doanh nghiệp, người dân, làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 68/NQ-CP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, ngành tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, là tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Hai là, thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; ban hành và triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ba là, tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền, chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đối thoại, tham vấn, đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành cũng như các quy định dự kiến sẽ ban hành thông qua hội nghị, hội thảo và trực tiếp trên Cổng tham vấn do Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý.

Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ còn cho biết, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động triển khai thực hiện chương trình theo nhiệm vụ được phân công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025.

"Người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tại Chương trình", Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lưu ý, tại Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ cũng mong các cơ quan báo chí truyền thông tuyên truyền, đồng hành cùng Chính phủ truyền tải những nội dung của Nghị quyết, thường xuyên công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các Bộ, cơ quan ngang bộ đến đông đảo người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

 

Hạ An