Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo, ứng dụng hệ thống trạm đo carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0

Hoàn thiện giải pháp “Hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và Bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý Loginter 2.0”, giảm thời gian đo carota và xử lý minh giải từ hàng tháng xuống dưới 7 ngày.

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: Nguyễn Xuân Quang; Tạ Tương Hoan; Phạm Thị Phượng và cs

Đơn vị: Xí Nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan, Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Đề xuất giải pháp xây dựng các trạm ALS để thay thế hàng trăm các bảng đo tương tự của trạm đo carota tổng hợp đã lạc hậu của Liên Xô.

Xây dựng phần mềm Fullwave để xử lý phổ sóng siêu âm.

Tiếp tục nâng cấp trạm ALS về công nghệ từ tích hợp hệ thống thành công nghệ DSP để xây dựng 2 trạm có kích thước giảm đi 8 lần là ALSMINI.

Xây dựng phiên bản trạm carota tổng hợp xách tay TBM-02 thực sự tương thích với trạm Karat. Đây là một hệ thống đo xa qua cáp với độ dài cáp lên đến 7500m, được thiết kế nhỏ gọn trên nền kỹ thuật đa điều khiển, để làm việc với các máy giếng hệ P- Karat của hãng Tver và các máy giếng tự thiết kế khác.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Hoàn thiện giải pháp “Hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và Bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý Loginter 2.0”, với hệ thống thiết bị ghi số được đặt tên là Bộ DAP và Phần mềm PLS94, giảm thời gian đo carota và xử lý minh giải từ hàng tháng xuống dưới 7 ngày.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Các trạm ALS cùng với các phần mềm minh giải tài liệu địa vật lý như Fullwave (Toàn phổ sóng) trong phương pháp đo siêu âm, 3D-View đã góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt công nghệ địa vật lý của đơn vị theo hướng hiện đại, chất lượng và tự chủ.

Các trạm ALSMINI nâng cấp trạm ALS theo công nghệ DSP đã giúp rút kích thước giảm đi 8 lần. Phần mềm Basrock được nâng cấp lên version 3.0, ngay từ những năm 2007 đã hiện thực hóa những tính toán với đối tượng móng hang hốc, nứt nẻ để xử lý tài liệu đối với trường hợp xử lý dữ liệu địa vật lý tổng hợp để phản ánh đối tượng móng. Phần mềm này cũng là sản phẩm ít ỏi của thế giới nghiên cứu đối tượng móng hang hốc, nứt nẻ, thân dầu mà Việt Nam phải tự phát triển.

Với việc đơn vị hoàn toàn tự chủ chế tạo mới trạm đo carota hoàn chỉnh gồm cả trạm bề mặt và tổ hợp các máy giếng rút gọn đo ở độ sâu đến 5000m khẳng định được năng lực thi công chế tạo các trạm đo và máy giếng địa vật lý với công nghệ cao, công nghệ đa điều khiển của đội ngũ kỹ sư người Việt Nam, đáp ứng mong đợi từ rất lâu của các nhà địa vật lý Việt Nam.

Bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý Loginter 2.0 giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất, giúp tự chủ trong quá trình xử lý minh giải số liệu. Giúp nâng cao hiệu suất lao động, giảm chi phí đối với sản phẩm xử lý minh giải, với sự chủ động về công nghệ cũng như số lượng khóa bản quyền.

Công trình có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chế tạo thiết bị địa vật lý, thiết bị điện tử chuyên ngành dầu khí, phần mềm minh giải địa vật lý, công nghệ địa vật lý dầu khí phục vụ đắc lực cho công tác thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí.

Giá trị ứng dụng

Hệ thống được sử dụng để thực hiện đo carota trong các tổ hợp rút gọn và cơ động với các máy giếng hệ P – Karat của giếng khoan của xí nghiệp Đia vật lý giếng khoan trên các giàn khoan thuộc trong và ngoài Vietsovpetro. Được sử dụng để phục vụ công tác sửa chữa và Debug trạng thái hệ thống các máy giếng Karat.

Các giải pháp đưa vào sử dụng đã giải quyết bài toán công nghệ, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của xí nghiệp, khắc phục được các khó khăn tồn đọng trong sản xuất. Phát huy được công tác nghiên cứu phát triển tự động hóa, tăng cao chất lượng công việc vừa với chi phí tiết kiệm nhất vừa nâng cao được chất lượng của đội ngũ kỹ thuật của đơn vị..

Đây là những thiết bị hoàn toàn mới, lần đầu tiên được thiết kế và chế tạo hoàn toàn bằng nội lực xí nghiệp tại Việt Nam. Phần mềm đo và biểu diễn các thông số theo chế độ giám sát dưới dạng đường cong. Đường cong dữ liệu hiển thị theo cả tham số thời gian và đường cong dữ liệu theo tham số độ sâu. Điều này cho phép theo dõi sự kẹt cố của máy giếng khi kéo thả trong giếng khoan.

Các công ty dầu khí trên thế giới đều phải xác định quỹ đạo giếng khoan theo tài liệu độ lệch để phục vụ công tác khoan-địa chất, địa vật lý, do đó Giải pháp cũng có khả năng áp dụng được cả ở các đơn vị ngoài Vietsovpetro. Tình tới thời điểm hiện nay, Quy trình công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER đang thực hiện nhiệm vụ quản lý dữ liệu độ lệch cho hơn 500 giếng khoan của các cụm mỏ do Vietsovpetro điều hành.

Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành 4 trạm đo carota tổng hợp xách tay, 3 máy giếng đo định hướng và nhiệt độ giếng khoan, nâng cấp 3 máy MSC gồm 2 máy 40 càng và 1 máy MSC có 60 càng, chúng đều đang được áp dụng cho các đội carota và đối kiểm tra khai thác nhằm trực tiếp phục vụ công tác đo carota của xí nghiệp đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như của Vietsovpetro.

thiết bị đo carota
Hệ thống thiết bị đo carota độ lệch và phương vị