Nghiên cứu phát triển công nghệ thiết kế, thi công, lắp đặt các công trình Dầu khí biển siêu trường, siêu trọng phù hợp với điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu góp phần nâng cao năng lực phòng thủ an ninh quốc phòng, đánh dấu chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: Bùi Hoàng Điệp; Phan Thanh Tùng; Đồng Xuân Thắng và các cs

Đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hảng hải PTSC (PTSC M&C)

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

+ Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cọc đá và lưới địa kỹ thuật Tensar để gia cố nâng cấp nền bãi từ sức chịu tải 4 tấn/m2 lên tới sức chịu tải 50 tấn/m2.

+ Nghiên cứu công nghệ hạ thuỷ và thiết kế đường trượt cho các công trình siêu trường siêu trọng.

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ jack-up thi công tổ hợp các kết cấu siêu trường siêu trọng.

+ Nghiên cứu công nghệ thi công, hạ thuỷ và lắp đặt kiểu float-over các công trình siêu trường siêu trọng phục vụ thiết kế tối ưu dầm hạ thuỷ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quay lật panel chân đế khối lượng lớn có trọng tâm ngoài mặt phẳng bằng phương pháp sử dụng hệ thống neo xiên.

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu thiết kế giàn công nghệ trung tâm và thượng tầng tàu FPSO.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu góp phần nâng cao năng lực phòng thủ an ninh quốc phòng, đánh dấu chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Cụm công trình nghiên cứu khoa học đã được áp dụng thành công và đem lại lợi thế cạnh tranh quốc tế cho Công ty DVCKHH và Tổng Công ty DVKT Dầu khí trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Cụm công trình cũng giúp công ty phát triển thêm các năng lực cần thiết cho tổng thầu EPCI như thiết kế chi tiết/ thiết kế cơ sở các giàn khoan đầu giếng, phát triển năng lực thiết kế và thi công các giàn khoan áp dụng công nghệ mới như giàn chân căng (tension leg platform), giàn cận biên, giàn tối giản và các công trình năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Góp phần hình thành đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các công ty dầu khí quốc tế cho các vị trí quan trọng của dự án mà không cần phải thuê chuyên gia người nước ngoài như Giám đốc dự án, Phụ trách thiết kế, Phụ trách thi công, Quản lý lắp đặt-vận chuyển, Quản lý giao diện các nhà thầu, Quản lý chạy thử-tiền chạy thử, Quản lý đấu nối ngoài khơi...

Giá trị ứng dụng

Cụm công trình KHCN có đã được ứng dụng rất hiệu quả tại PTSC M&C và là điều kiện tiên quyết để công ty PTSC M&C xây dựng năng lực chế tạo, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi các công trình biển siêu trường siêu trọng. Hiệu quả hữu hình của cụm công trình KHCN này có thể ước lượng được là  3.011,275 tỷ đồng.

Việc áp dụng kết quả của cụm công trình nghiên cứu khoa học đã giúp cho Công ty có được các dự án dầu khí trong và ngoài nước (mục 3.3), qua đó tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 2.600 người lao động, thời gian cao điểm lên tới 4.200 người. Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụm công trình cũng có ích lợi gián tiếp giúp cho các ngành công nghiệp phụ trợ và các đối tác của công ty phát triển, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm. Một số đối tác của công ty đã có đủ năng lực để có thể tham gia các dự án xây lắp lớn.