Người lao động Khí Đông Nam ủng hộ quỹ vắc xin chống Covid -19

Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phát động chương trình quyên góp vì Quỹ Vắc xin chống Covid -19, ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện lời “hiệu triệu” của Thủ tướng Chính phủ, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã có công văn phát động chương trình ủng hộ Quỹ vacxin phòng chống Covid - 19. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng đồng loạt của 100% CBCNV trong Công ty, đạt kết quả tốt đẹp với tổng số tiền quyên góp là 53 triệu đồng. Ngày 16/06/2021, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên KĐN đã trao tặng số tiền trên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Vũng Tàu. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của Người lao động (NLĐ) KĐN, kịp thời hưởng lời kêu gọi của Nhà nước, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, cùng chung sức phòng chống đại dịch.

Cũng trong tháng 6/2021, thực hiện lời kêu gọi của Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc “Vận động NLĐ đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid19 và hỗ trợ Người lao động khó khăn trong Tập đoàn”, nhằm mục tiêu hạn chế tốc độ lây lan nhanh chóng, khống chế dịch bệnh hiệu quả; đồng thời góp phần chung tay cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện tinh thần và tấm lòng của đội ngũ NLĐ Dầu khí đối với đất nước, với cộng đồng, Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kêu gọi toàn thể NLĐ ủng hộ 01 ngày lương với mục đích: hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ NLĐ tại một số đơn vị khó khăn trong Tập đoàn do chịu ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Công ty và Công đoàn KĐN đã phát động trong toàn thể NLĐ của đơn vị. 100% CBCNV đã hưởng ứng và tổng số tiền Khí Đông Nam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ NLĐ khó khăn trong Tập đoàn là hơn 156 triệu đồng. Đây là sự đóng góp đáng ghi nhận của KĐN cũng như toàn thể NLĐ PV GAS đã nhanh chóng đóng góp 100% cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Toàn bộ số tiền đã được chuyển về PV GAS để Công đoàn PV GAS thực hiện các bước ủng hộ tiếp theo theo đúng quy định. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của KĐN nhằm chung tay góp sức, ứng phó đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần cùng thành phố Vũng Tàu cũng như ngành Dầu khí nói riêng và cả nước nói chung tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.

Xuân Cẩm