Nhận hồ sơ yêu cầu rà soát chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu vào Việt Nam

Bộ Công Thương vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 62 Nghị định số 10, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo này của cơ quan điều tra, nhà sản xuất trong nước có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Như vậy, thời hạn Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đếnngày 28/9/2018.

Trước đó, ngày 5/9/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan. Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá là 5 năm kể từ ngày Quyết định 7896 có hiệu lực.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, 1 năm trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát cuối kỳ đối với việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Nội dung rà soát cuối kỳ được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 63 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Nghị định số 10).

Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Cục Phòng vệ thương mại trong thời hạn trên theo địa chỉ như sau:

Cục Phòng vệ thương mại - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: giaovq@moit.gov.vn

Điện thoại: 024 73037898, máy lẻ 112