Nhiệt điện Hải Phòng: Sẵn sàng chào đón tuổi 20

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phát động phong trào thi đua hướng tới Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công đoàn Công ty đã kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (17/9/2002 - 17/9/2022).

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, lựa chọn những hình thức, những hoạt động thiết thực gắn với thực hiện các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra làm cơ sở bình xét thi đua như: không để xảy ra sự cố chủ quan và tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho các tổ máy và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, công tác trung tu tổ máy số 2 đảm bảo đúng tiến độ chất lượng, tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số và các đề tài áp dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường trong sản xuất, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát ở các đơn vị, tổ sản xuất…

Thi đua lao động sản xuất
Hình ảnh thi đua lao động sản xuất 

Xác định việc thực hiện kế hoạch thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của từng cán bộ, công nhân và người lao động trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Đây chính là cơ sở để xếp loại và bình xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng năm 2022. 

Việc phát động thi đua nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua với những hành động thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuât sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc...

Phong trào thi đua được phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức về lịch sử hình thành và những thành tựu sau 20 năm xây dựng và phát triển của Nhiệt điện Hải Phòng, từ đó Công ty và Công đoàn Công ty đã kêu gọi toàn thể CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập Công ty, quyết tâm xây dựng Nhiệt điện Hải Phòng phát triển bền vững.

Quang Hậu