Niên hạn sử dụng xe ô tô theo quy định mới nhất là bao nhiêu năm?

Niên hạn sử dụng xe ô tô cũng như điều khiển xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông sẽ bị phạt như thế nào là điều mà không phải bất cứ tài xế nào cũng nắm rõ.

Theo đó, niên hạn sử dụng đối với các loại xe ôtô chở hàng và xe ôtô chở người được quy định tại Nghị định 95/2009/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Không quá 25 năm đối với xe ôtô chở hàng.

- Không quá 20 năm đối với xe ôtô chở người.

- Không quá 17 năm đối với xe ôtô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ôtô chở người trước ngày 1.1.2002.

Trong đó:

Niên hạn sử dụng của ôtô được tính theo năm, kể từ năm sản xuất của ôtô và xác định dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1. Số nhận dạng của xe (số VIN);

2. Số khung của xe;

3. Các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc các thông tin của Nhà sản xuất;

Thu Hà