PC Hậu Giang: hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 với chủ đề năm của Tập đoàn điện lực Việt Nam là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2022, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ổn định, PC Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đáp ứng đủ điện nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội.

PC Hậu Giang
Nhân viên Điện lực Phụng Hiệp thực hiện bảo dưỡng Recloser và MBA chuẩn bị cấp điện cho Tết Nguyên đán Quý Mão

Ngoài ra, PC Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, không điều hòa tiết giảm phụ tải. Sản lượng điện thương phẩm toàn PC Hậu Giang thực hiện là 903,14 triệu kWh, tăng 10,68% so với năm 2021 (815,98 triệu kWh), đạt 102,63% so kế hoạch giao năm 2022. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các dịch vụ điện, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh - dịch vụ khách hàng, đạt và vượt kế hoạch giao. Nâng tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo tổng số khách hàng) đạt 99,04%. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp điện trực tuyến đạt cấp độ đạt 100%.

Đồng thời, PC Hậu Giang phát triển mới 8.646 khách hàng, nâng tổng số khách hàng toàn tỉnh là 249.255 khách hàng. Số hộ dân có điện là 212.898/213.434 hộ, tỷ lệ 99,75%. Chỉ số tiếp cận điện năng ngày càng cải thiện giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh. Nâng cao năng lực hạ tầng cung cấp điện. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công nhân Điện lực Vị Thủy thực hiện công tác Sửa chữa lớn lưới điện

Đặc biệt, năm 2023 PC Hậu Giang sẽ triển khai giải pháp vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn lao động. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các dự án, công trình. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Hoàn thành hiệu quả việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 2023. Thực hiện tốt chủ đề năm của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Hoàng Dương