PC Khánh Hòa: Nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ công tác chuyển đổi hệ thống Digital Office

PC Khánh Hòa sẽ triển khai hệ thống Digital Office (DO) đến tất cả các đơn vị trong toàn Công ty kể từ tháng 04/2023.

Nằm trong kế hoạch chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) năm 2023, PC Khánh Hòa đang tăng cường rà soát danh mục hệ thống, tài khoản người dùng, thu thập mẫu chữ ký, kế hoạch đào tạo… nhằm đảm bảo công tác chuyển đổi hệ thống Digital Office đưa vào vận hành đúng tiến độ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đề ra.

Theo đó, PC Khánh Hòa sẽ triển khai hệ thống Digital Office (DO) đến tất cả các đơn vị trong toàn Công ty kể từ tháng 04/2023. Để việc áp dụng hệ thống DO tại Công ty đạt hiệu quả, đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định, PC Khánh Hòa đã tích cực phối hợp với Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVNCPC, EVNICT, CPCIT triển khai công việc ngay từ đầu tháng 2/2023. Phòng Công nghệ thông tin đã tiến hành thu thập mẫu chữ ký, con dấu, sau đó, Văn phòng Công ty cũng đã hoàn tất các bước scan các mẫu chữ ký và xử lý ảnh chữ ký.

Giao diện đăng nhập hệ thống Digital Office (DO)
Giao diện đăng nhập hệ thống Digital Office (DO)

Công tác rà soát danh mục hệ thống, tài khoản, phân quyền người dùng và các chức năng chính trên DO cũng được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Từ ngày 01- 09/3/2023, hàng loạt các công tác như: rà soát danh mục người dùng, danh mục quản trị liên quan đến công tác văn thư, danh mục quản trị toàn hệ thống DO, đưa chữ ký và con dấu lên hệ thống, phân quyền người dùng, cài đặt Token mới… cơ bản đã hoàn thiện.

Bên cạnh tập trung đẩy nhanh tiến độ việc tiếp nhận hệ thống, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thì kế hoạch tập huấn, tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng sử dụng (Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban/điện lực/xí nghiệp/trung tâm, văn thư và lớp dành cho toàn bộ CBCNV) cũng đã được PC Khánh Hòa gấp rút triển khai.

Phòng CNTT PC Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị gấp rút triển khai các công việc để công tác chuyển đổi hệ thống DO vận hành đúng tiến độ
Phòng CNTT PC Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị gấp rút triển khai các công việc để công tác chuyển đổi hệ thống DO vận hành đúng tiến độ

Sau khi thực hiện thiết lập cấu hình hệ thống và hỗ trợ đào tạo người dùng, hệ thống văn phòng số DO sẽ được triển khai chính thức, đưa vào vận hành thống nhất trong toàn Công ty, đáp ứng theo đúng tiến độ EVNCPC đề ra.

Được biết, hệ thống DO là phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm các phiên bản vận hành trên Web, Tablet và trên Smartphone. Bên cạnh các phân hệ: văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, hồ sơ tài liệu, hồ sơ lưu trữ, đánh giá, chấm điểm… thì hệ thống DO còn được bổ sung một số tính năng nghiệp vụ mới đáp ứng đầy đủ các quy định mới về công tác văn phòng số. Đặc biệt, DO đã được tích hợp với hệ thống quản lý nguồn nhân lực, sẵn sàng tích hợp các dịch vụ tiện ích, làm cơ sở cho việc phát triển, hoàn thiện giải pháp văn phòng điện tử trong giai đoạn tiếp theo.

Hồng Tú