PC Quảng Nam: Tích cực tuyên truyền các chủ nhà trọ thực hiện đúng giá bán lẻ điện

Để bảo đảm giá điện mức phù hợp cho người thuê trọ, thời gian qua Công ty Diện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) thường xuyên cử cán bộ tham gia làm thành viên của các đoàn kiểm tra do Sở Công Thương thành lập tiến hành kiểm tra việc thực hiện về chính sách giá điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở nhằm bảo đảm các đối tượng được hưởng đúng quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Cụ thể, “Theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương, để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt thì cứ 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101 - 200 kWh) là 2.014 đồng/kWh. Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do Công ty Điện lực phát hành”.

Điện lực Quảng Nam
Công ty Điện lực Quảng Nam tích cực tuyên truyền cho các chủ nhà trọ thực hiện đúng giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê trọ theo đúng quy định của Nhà nước

Theo đó, tính đến tháng 10/2022, PC Quảng Nam đang quản lý 605 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt là chủ nhà trọ, với 6.241 người thuê nhà, gồm 379 khách hàng được giải quyết cấp định mức (với tổng số 1.222,75 định mức được cấp) và 226 khách hàng áp dụng 1 mức giá bậc 3.

Chính vì thế, để bảo đảm giá điện mức phù hợp cho người thuê trọ, thời gian qua, các phòng ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với địa phương rà soát hợp đồng mua bán điện, tình hình mua bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở nhằm bảo đảm các đối tượng được hưởng đúng quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền vào đầu mỗi năm, các Điện lực trực thuộc PC Quảng Nam có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng cấp huyện làm việc với các chủ nhà trọ để tuyên truyền, kiểm tra về thực hiện quy định thu tiền điện của người thuê nhà của Bộ Công Thương, các mức xử phạt vi phạm hành chính theo các Nghị định của Chính phủ đối với chủ nhà trọ vi phạm và đề nghị các chủ nhà trọ ký cam kết thực hiện đúng quy định. 

PC Quảng Nam
Công ty Điện lực Quảng Nam thường xuyên phối hợp với địa phương rà soát hợp đồng mua bán điện, tình hình mua bán điện cho sinh viên, người lao động thuê trọ nhằm bảo đảm các đối tượng được hưởng đúng quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Hiện nay, các Điện lực khu vực đang triển khai phối hợp với địa phương tuyên truyền rộng rãi trên loa phát thanh, thông báo qua các kênh không tốn phí mà khách hàng đã đăng ký nhận tin (App CSKH, Zalo, Email) về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

Đồng thời, các Điện lực tổ chức rà soát các trường hợp khách hàng sử dụng điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, cập nhật thông tin trên hệ thống quản lý thông tin khách hàng của ngành điện; chủ động phối hợp với trưởng thôn/khối phố tại địa phương để nắm kịp thời thông tin các trường hợp người thuê nhà phải trả tiền điện giá cao và báo cáo ngay về Công ty để báo cáo Sở Công Thương tổ chức xác minh kiểm tra làm rõ trách nhiệm của chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định.

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ cũng quy định rõ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hoàng Dương