Quý I/2021, xuất khẩu chè tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 26 nghìn tấn, trị giá 41 triệu USD, giảm 3,1% về lượng, nhưng tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ước tính, trong tháng 3/2021 xuất khẩu chè đạt 10 nghìn tấn, trị giá 16 triệu USD, tăng 8,4% về lượng và tăng 23% về trị giá so với tháng 3/2020. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 26 nghìn tấn, trị giá 41 triệu USD, giảm 3,1% về lượng, nhưng tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 3/2021 giá chè xuất khẩu bình quân ước đạt 1.600 USD/tấn, tăng 13,5% so với tháng 3/2020. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, giá chè xuất khẩu trung bình ước đạt 1.604 USD/tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại chè: Trong 2 tháng đầu năm 2021 chè đen và chè xanh là hai chủng loại xuất khẩu chính, với lượng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu mặt hàng chè xuất khẩu. Trong đó, dẫn đầu là chủng loại chè đen đạt 7,78 nghìn tấn, trị giá 10,8 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và giảm 18,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Chủng loại chè xuất khẩu chính trong 2 tháng đầu năm 2021

xuat khau che
Nguồn: Tính toán theo số liệu từ Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng xuất khẩu chè đen giảm 7,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Chủng loại chè đen xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường Nga với lượng chiếm 28,5% tổng lượng chè đen xuất khẩu. Tiếp theo là các thị trường khác như: Pakistan, Irắc, Indonesia, thị trường Đài Loan…

Xuất khẩu chè xanh trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 7,16 nghìn tấn, trị giá 12,7 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu chè xanh chiếm 45,4% tổng lượng chè xuất khẩu, tăng 6,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Chè xanh xuất khẩu chính tới thị trường Pakistan trong 2 tháng đầu năm 2021, đạt 4 nghìn tấn, trị giá 7,86 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu chè xanh tới thị trường Pakistan chiếm tới 56% tổng lượng chè xanh xuất khẩu. Ngoài ra, chè xanh còn được xuất khẩu tới một số thị trường khác như: Trung Quốc, thị trường Đài Loan, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Philippines…

 

Hoàng Hà