Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), khảo sát, được thực hiện bởi ông James Anderson, giáo sư tại đại học Florida và các chuyên gia trong ngành dự báo rằng sản lượng tôm thế giới tăng 5% năm 2020 đạt trên 5 triệu tấn.

GOAL dự báo sản lượng tăng thêm 5% năm 2021 lên gần 5,3 triệu tấn, tăng 11% từ gần 4,7 triệu tấn năm 2018.

Mặc dù sản lượng tăng nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến tăng trưởng chậm hơn trong vài năm tới từ 6,2% trong giai đoạn 2015 - 2017 xuống 3,5% trong giai đoạn 2018 - 2021.

Theo ước tính trong khảo sát của GOAL, Đông Nam Á dự kiến vượt 1,8 triệu tấn năm 2021, Trung Quốc có thể đạt 1,5 triệu tấn, châu Mỹ ước đạt 1,2 triệu tấn. Ấn Độ dự kiến vẫn ổn định ở dưới mức 600.000 tấn.

Tại châu Á, sản lượng tôm Thái Lan dự kiến đạt gần 300.000 tấn trong khi Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng lên mốc 800.000 tấn. Indonesia dự kiến vượt 400.000 tấn năm 2021.

Tại châu Mỹ Latinh, sản lượng tôm của Ecuador dự kiến tăng 13% trong giai đoạn 2013-2021 với sản lượng ước đạt 600.000 tấn năm 2020 và đạt gần 700.000 tấn năm 2021.

Brazil dự kiến đạt 100.000 tấn năm 2021 và Mexico dự kiến đạt gần 160.000 tấn.

NK tôm nuôi của Mỹ dự kiến vẫn duy trì ở mức cao. Ấn Độ tiếp tục giành thị phần từ Thái Lan trong năm 2019 và các năm trước đó.

NK tôm vào EU từ các nước ngoại khối dự báo kết thúc năm 2019 giảm nhẹ so với năm 2018.