Sau 25 năm, thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ tăng gần 170 lần

25 năm sau khi bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2020), hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Mỹ có sự tăng trưởng vượt bậc, là một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.

Nếu năm 1995 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước mới dừng ở mức 450 triệu USD thì kết thúc năm 2019, con số này đã đạt mốc gần 76 tỷ USD (đạt 75,72 tỷ USD), gấp khoảng 168 lần so với năm 1995.

Trong kết quả xuất nhập khẩu sang Mỹ đạt được năm 2019, Việt Nam xuất khẩu đạt 61,35 tỷ USD, tăng 29,1% so với năm 2018 và chiếm tới 23,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

thương mại Việt Mỹ
Các mốc chính trong quan hệ thương mại Việt-Mỹ, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình

Nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đặc biệt là với lĩnh vực dệt may.

Năm ngoái, riêng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt trị giá 14,85 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2018 và chiếm tới 45,2% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này của cả nước- ưu thế lớn được duy trì suốt nhiều năm.

Ngoài ra, năm 2019, Việt Nam còn có nhiều ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ USD như: điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá 8,9 tỷ USD, tăng 64,3% so với năm 2018; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,05 tỷ USD, tăng mạnh 110,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 5,06 tỷ USD, tăng 48,4%...

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch từ thị trường Mỹ trong năm ngoái đạt 14,37 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2018 và chiếm 5,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực từ Mỹ có thể kể đến như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá 4,85 tỷ USD, tăng mạnh 59% so với năm 2018; nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) đạt 2,13 tỷ USD, tăng 9,6%...

Cập nhật theo thị trường của Tổng cục Hải quan (hết tháng 5/2020) cho thấy, dù trong bối cảnh tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng về tổng thể hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn có sự tăng trưởng lạc quan.

5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 25,11 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ 2019 và chiếm 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong khi đó, nước ta nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 6 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 6,2% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tốc độ tăng trưởng nêu trên không cao như thông lệ nhiều năm, nhưng rõ ràng là tín hiệu hết sức lạc quan trong bối cảnh thương mại của Việt Nam cũng như toàn cầu ảm đảm.

Thực tế, 5 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam thậm chí còn tăng trưởng âm. Trong đó, xuất khẩu giảm 0,9% và nhập khẩu giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ duy trì được sự tăng trưởng khá nên tỷ trọng cả xuất khẩu, nhập khẩu ở thị trường Mỹ trong bình diện chung cả nước đều được nâng lên.

Cụ thể, tỷ trọng xuất khẩu (của Việt Nam) sang Mỹ 5 tháng đầu năm trong tổng kim ngạch cả nước là 25,1% (trong khi kết thúc năm 2019 là 23,2%); trong khi tỷ trọng này ở chiều nhập khẩu (của Việt Nam) từ Mỹ là 6,2% (trong khi năm 2019 là 5,7%).

Với tổng quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 31 tỷ USD (trong 5 tháng đầu năm 2020), Mỹ vẫn duy trì là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam (sau Trung Quốc), nhưng riêng ở chiều xuất khẩu đây vẫn là thị trường lớn nhất của nước ta. 

HQ