Sở Công Thương Phú Thọ thành lập Nhóm công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Nhóm công tác có chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công thương cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 những ngày gần đây ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, Sở Công Thương Phú Thọ đã ra Quyết định số 134/QĐ-SCT ngày 22/10/2021 thành lập Nhóm công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công thương cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhóm công tác đặc biệt gồm 12 thành viên là do Phó Giám đốc Sở Công Thương Đặng Việt Phương làm trưởng nhóm. Nhóm công tác có chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công thương cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhóm công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính gồm:

Rà soát, nắm bắt thông tin để tham mưu, thực hiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công thương cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

​​Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và phối hợp với UBND các huyện, thành, thị xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương của doanh nghiệp và người dân do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai tốt Kế hoạch số 4787/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

​​​​Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân.

Doanh nghiệp và người dân có nhu cầu cần liên hệ với các đầu mối tại Sở Công Thương Phú Thọ:

* Lĩnh vực liên quan đến thương mại:

- Đ/c Đặng Thế Kiên – Trưởng phòng QLTM

- ĐT: 0912061777.

* Lĩnh vực liên quan đến công nghiệp:

- Đ/c Đỗ Hồng Phương – Trưởng phòng QLCN

- ĐT: 0913310198.

* Văn Phòng Sở:

- Đ/c Hoàng Quốc Ngọc- Chánh Văn Phòng

- ĐT: 0825333989.

Nguyên Vỵ