Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới... đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng một số lĩnh vực của ngành, Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua yêu nước, lấy đó là động lực để duy trì sự ổn định và phát triển của ngành tại địa phương. Cách làm thi đua của Cần Thơ đã thực hiện như sau:

Một là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về thi đua - khen thưởng và tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ đơn vị để góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu của ngành, tiêu biểu như: phong trào thi đua trong cải cách hành chính, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới...

Hai là, chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua của ngành gắn với các phong trào thi đua của Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị để từng công chức, tập thể đơn vị làm cơ sở cụ thể hóa cho từng nhiệm vụ, vị trí công tác của công chức, viên chức.

Ba là, tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ của ngành với các phong trào thi đua chung, như: gắn với việc xây dựng chợ, hệ thống điện với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; đẩy mạnh thương mại gắn với phong trào đưa hàng Việt về nông thôn của Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, đơn vị luôn bám sát, cụ thể hóa mục tiêu, chủ đề năm do Bộ Công Thương và Thành ủy, UBND Thành phố Cần Thơ phát động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như: Chủ đề cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở... đã tạo phong trào thi đua, phấn đấu cho đơn vị.

Bốn là, kịp thời phát hiện động viên, khen thưởng những mô hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để làm cơ sở nhân rộng. Đặc biệt, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp, sáng kiến đã được công nhận để thúc đẩy phong trào thi đua, cải tiến trong công tác của ngành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất.

Nhờ công tác thi đua bài bản, công tác quản lý nhà nước trong ngành Công Thương Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành cơ bản đã tham mưu kịp thời cho Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp về các giải pháp, quy hoạch phát triển và quản lý thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại - Điện trên địa bàn; Đặc biệt, công tác quản lý thị trường đã được tăng cường và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần đấu tranh chống hàng gian, hàng giả. Giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,1%/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2010. Năm 2015, dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố sẽ đạt 103.324 tỷ đồng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 đạt 316.301 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 20%/năm. Hiện nay, Cần Thơ có 107 hệ thống chợ, 12 siêu thị, góp phần làm phong phú, đa dạng thị trường hàng hóa trên địa bàn Thành phố. Tổng kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2015 theo chiều hướng giảm, dự kiến năm 2015 đạt 420 triệu USD; giảm bình quân 2,3%/năm, chủ yếu là nhóm hàng máy móc, phụ tùng, nguyên liệu dược, vải và phụ liệu may mặc, xăng dầu… phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Đặc biệt, 4 năm đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công Thương, là đơn vị dẫn đầu trong cải cách hành chính cấp thành phố năm 2014. Ngoài ra, các cá nhân và tập thể còn nhận được nhiều Bằng khen của Bộ và của Thành phố qua các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ như: thực hiện thương mại điện tử, phong trào xây dựng nông thôn mới...

Với niềm tin tưởng và tự hào về thành tích của đơn vị giai đoạn 2010 - 2015, ngành Công Thương Thành phố Cần Thơ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh… trong thời gian tới.

Với kết quả phấn đấu trong giai đoạn 2010 - 2015, Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND Thành phố ghi nhận qua các thành tích, như: 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 05 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 12 cá nhân và nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 82 cá nhân được tặng Bằng khen Chủ tịch nước, 04 tập thể được Bằng khen Chính phủ; 17 cá nhân và 5 tập thể được Bộ Công Thương tặng Bằng khen qua các phong trào. Ngoài ra, Sở Công Thương có trên 268 cá nhân được Bằng khen của UBND Thành phố; 33 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 40 tập thể được công nhận Tập thể lao động tiên tiến và 38 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc cùng nhiều bằng khen của các cá nhân và tập thể do các sở, ban ngành cấp thành phố tặng qua các phong trào...