Than Thống Nhất: 6 tháng sản xuất than nguyên khai đạt trên 55% kế hoạch năm

Khả năng chỉ đạo đúng và trúng trọng tâm của Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định.

Công ty Than Thống Nhất vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm - Triển khai nhiệm vụ tháng 7, quý III năm 2022.

Năm 2022 là năm Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép và các chương trình phục hồi kinh tế được triển khai mạnh mẽ.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại trong các tháng đầu năm, đã tác động lớn đến lực lượng lao động của Công ty có thời điểm gần 50% tổng số lao động nghỉ việc do mắc Covid-19.

Tình trạng công nhân không đi làm và nghỉ vô lý do còn cao ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất, giảm năng suất lao động, giảm sản lượng chung toàn Công ty.

Nhận diện được những khó khăn đó Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động xây dựng và ban hành các quyết định giao quản lý chi phí cho các Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, giao khoán quản lý cho từng Phòng theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể nhằm gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu trong việc quản lý chi phí.

Xây dựng và thực hiện các Phương án kỹ thuật và chi tiết cho từng lò chợ, phương án đào lò CBSX, chuyển diện sản xuất, đúng tiến độ không bị nhỡ diện sản xuất do thiếu vật tư, máy móc thiết bị... Tập trung chống xén các đường lò thông gió vận tải chính, lò phân tầng giúp thuận lợi cho việc thông gió đi lại và vận chuyển vật tư vật liệu, than.

than thong nhat
Lãnh đạo Công ty khen thưởng các cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022

Công ty tiếp tục nghiên cứu KHCN, đẩy mạnh áp dụng “3 hóa” vào thực tiễn quản lý, nâng cao năng lực sản xuất. Việc triển khai các nghị quyết mang tính “xương sống” này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất, tiết giảm sức lao động thủ công, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất, chất lượng lao động cho CNCB trong Công ty, đặc biệt là đội ngũ thợ lò.

Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương và giao khoán cho các đơn vị trong toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất được giao và định mức năng suất lao động của từng loại sản phẩm và định biên lao động theo dây chuyền công nghệ hợp lý của từng Phân xưởng. Mức tiền lương giao khoán của từng ngành nghề dựa trên mức tiền lương và hệ số giãn cách theo chức danh nghề TKV quy định. Điều chỉnh khuyến khích tăng tiền lương cho một số Phân xưởng khai thác, Phân xưởng đào lò có điều kiện sản xuất khó khăn.

Công ty chủ động thực hiện tối đa việc thu hồi sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đặc biệt là hệ thống giá khung, băng tải, máng cào, tời trục, trạm điện, hầm bơm trung tâm... nhằm giảm chi phí sửa chữa, giảm giá thành. Rà soát, điều chỉnh lại định mức tiêu hao vật tư sát với điều kiện thực tế của Công ty và định mức của TKV ban hành.

Tăng cường công tác tuyển sinh, tuyển dụng lao động để bổ sung nguồn nhân lục tham gia sản xuất. Cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại cho công nhân cán bộ, đặc biệt chú trọng đội ngũ thợ lò.

Dưới sự điều hành quyết liệt, khả năng chỉ đạo đúng và trúng trọng tâm của Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định vừa phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới.

Nhân dịp này công ty đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm:

Than nguyên khai: 940.105 tấn/1.700.000 tấn = 55,3%KH, tăng 49.690 tấn so với cùng kỳ năm 2021;

Than tiêu thụ: 930.455 tấn/1.696.000 tấn = 54,86%, tăng 39.195 tấn so với cùng kỳ năm 2021;

Mét đào lò CBSX: 3.789,5 mét/8.800 mét = 43,0% KH;

Mét lò chống xén: 3.448,5 mét/7.300 mét = 47,24%;

Doanh thu tổng số: 1.094.063 Tr.đ/1.977.961 Tr.đ = 55,31%;

Lao động bình quân: 3.142 người/3.356 người = 93,62%, giảm 214 người;

Tiền lương bình quân là 16.709.000 đ/ng/th/15.541.000 đ/ng/th = 107,52%, tăng 1.168.000 đ so với kế hoạch.

Lê Hải