Than Thống Nhất: Gần 3,3 tỷ đồng chi bổ sung tiền lương quý IV/2020

Mức bổ sung là 1.000.000đ/người. Với tổng số tiền chi bổ sung là: 3.279.000.000 đồng, đã kịp thời động viên, khuyến khích người lao động; cải thiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống; là động lực giúp CBCN công tác tốt hơn.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020, để động viên khuyến khích người lao động trong Công ty đã tích cực đi làm đạt ngày công, năng suất và hiệu quả trong từng vị trí công tác được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV năm 2020, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất đã ban hành Quy định về việc bổ sung tiền lương quý IV năm 2020.

Ảnh minh họa: Vũ Hòa (ST)

Quy định đưa ra hướng tới đối tượng là các CBCN có mặt đi làm trong Công ty tính đến ngày 31/12/2020.

Đối tượng không được bổ sung tiền lương là: CBCN chuyển đổi khỏi Công ty, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 26/3/2021. CBCN chờ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty (đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật); CBCN nghỉ vô lý do các đơn vị đã lập danh sách bỏ việc nộp về Công ty.

Mức bổ sung: 1.000.000đ/người. Với tổng số tiền chi bổ sung là: 3.279.000.000 đồng, đã kịp thời động viên, khuyến khích người lao động; cải thiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống; là động lực giúp CBCN công tác tốt hơn.

Nguồn tiền trên được trích từ quỹ tiền lương năm 2020. Đây là một trong những hình thức khen thưởng, khuyến khích kịp thời, có tác động trực tiếp đến tinh thần làm việc của CBCN. Với các chính sách, chế độ đãi ngộ mà Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty liên tục đưa ra trong thời gian gần đây đã thúc đẩy cao tinh thần lao động hăng say của người lao động, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

 

Vũ Hòa