Than Thống Nhất: Tuyên dương các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc

Công ty Than Thống Nhất – TKV vừa tổ chức Hội nghị sơ kết quý II/2022 và tuyên dương các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất.
than thong nhat 1
CNCB được Tổng Giám đốc tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc từ 3 quý trở lên năm 2021

Để phát huy kết quả của các phong trào thi đua trong những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến. Điển hình tiên tiến chính là kết quả, là sản phẩm của các phong trào thi đua, vì thế cần thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Công ty đã tuyên dương 10 CNCB được Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc từ 3 quý trở lên năm 2021 và 39 công nhân khai thác và công nhân cơ điện các Phân xưởng Khai thác và Đào lò đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, đạt ngày công, tiền lương cao quý II/2022.

Việc tuyên dương các điển hình tiên tiến mang ý nghĩa động viên, khích lệ kịp thời những đóng góp của các Đơn vị, tập thể và CNCB trong toàn Tập đoàn nói chung và Công ty Than Thống Nhất - TKV nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

than thong nhat  2
Lãnh đạo Công ty khen thưởng công nhân cơ điện các Phân xưởng Khai thác và Đào lò có tiền lương cao nhất quý II/2022
than thong nhat  3
Lãnh đạo Công ty khen thưởng công nhân khai thác các Phân xưởng Khai thác và Đào lò có tiền lương cao thứ nhì quý II/2022
than thong nhat
Lãnh đạo Công ty khen thưởng công nhân khai thác các Phân xưởng Khai thác và Đào lò có tiền lương cao nhất quý II/2022

 

Nguyễn Hiền