Tháng 2/2022: Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam

Tổng Công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và kế hoạch các đợt đấu thầu nhập khẩu gao trong năm 2022.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2022, các đợt đấu thầu dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 01, tháng 02, tháng 4 và tháng 6 (tổng cộng bốn lần). Nửa cuối năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức thêm hai hoặc ba đợt đấu thầu tùy thuộc vào tình hình trong nước.

Trong đợt đấu thầu vào tháng 01/2022, Hàn Quốc không triển khai nhập khẩu gạo có xuất xứ từ Việt Nam. Đợt đầu thầu tháng 02/2022, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam (gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài). Cụ thể như sau:

-Số lượng, chủng loại gạo, xuất xứ, tiêu chuẩn, thời hạn và cảng giao hàng

-Phương pháp đấu thầu: Đầu thầu cạnh tranh công khai

-Điều kiện tham gia đấu thầu: Tất cả các doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Gạo Hàn Quốc

Đáp ứng yêu cầu tại Điều 3 và không bị giới hạn tư cách tham gia đấu thầu theo khoản 1, Điều 7 của Thư mời đấu thầu gạo theo cơ chế Hạn ngạch thuế quan (TRQ) (Thư mời thầu gửi kèm theo) hoặc:

Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia đấu thầu của doanh nghiệp quy định tại: Điều 27 của Luật về Hợp đồng mà Nhà nước là bên đối tác (https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=28879&type=new&key=) và Điều 76 của Nghị định thực thi Luật về hợp đồng mà Nhà nước là bên ủy quyền (https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=25473&type=new&key=)

- Thời hạn đăng ký đấu thầu: trước 15h00 Thứ năm, ngày 25/02/2022 (theo giờ Hàn Quốc).

- Hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống đấu thầu điện tử www.atbid.co.kr.

- Lưu ý: Để nộp hồ sơ qua hệ thống đấu thầu điện tử, doanh nghiệp phải đăng ký chứng thực vân tay điện tử trước với aT (hướng dẫn chi tiết xem Điều 4 và Điều 5 của Thư mời thầu gửi kèm theo).

Hàng mẫu (5 túi, mỗi túi 2 kg gạo): Mang hàng mẫu trực tiếp qua Văn phòng quản lý lương thực thuộc Tổng Công ty Thương mại nông, thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc hoặc gửi qua đường bưu điện tới aT Center (Korea Agro – Fisheries & Food Trade Coporation, 227, Munwha -ro, Naju – si, Jeollanam – do, Republic of Korea).

- Thời gian mở thầu: (60 phút) từ 10h00 – 11h00 (Thứ hai) ngày 28/02/2022.

Kể từ năm 2020, hàng năm Hàn Quốc áp dụng mức thuế suất ưu đãi 5% cho khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn gạo nhập khẩu. Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 513%. Trong khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn, Hàn Quốc cam kết phân bổ 388.700 tấn theo cơ chế hạn ngạch quốc gia CSQ (Country-Specific Quota) cho 5 nước gồm Trung Quốc, Hoa kỳ, Việt Nam, Thái Lan và Úc. Khối lượng cụ thể như sau:  Khối lượng 20.000 tấn gạo nhập khẩu còn lại được áp dụng theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. 

Đăng Huy