Thành lập Tổ công tác liên Bộ để chuẩn bị tiếp nhận và vận hành Cổng thông tin điện tử về FTA

Tổ công tác liên Bộ được thành lập nhằm triển khai Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA Portal - FTAP) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2035.

Theo Quyết định số 2773/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 10/12/2021, Tổ công tác liên Bộ bao gồm 29 thành viên của 16 Bộ, ngành liên quan dự kiến tham gia vào việc vận hành và phát triển FTAP sau khi bàn giao.

Danh sách các thành viên Tổ công tác liên Bộ gồm đại diện của các Bộ, ngành, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Cơ quan thường trực của Tổ công tác được đặt tại Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giải quyết công việc của các thành viên Tổ công tác được nêu trong Quy chế hoạt động tại Phụ lục 2 của Quyết định số 2773/QĐ-BCT ngày 10/12/2021.

Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam FTAP được khởi động nghiên cứu xây dựng và phát triển từ tháng 3/2019, bằng nguồn hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Australia do Ngân hàng Thế giới quản lý.

Ngày 23/12/2020 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã khai trương phiên bản thử nghiệm của FTAP. Tham dự Lễ khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban kinh tế Trung ương (Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương) Trần Tuấn Anh; Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk; Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie. 

Ngày 8/5/2021 tại công văn số 3027/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tiếp nhận, vận hành có hiệu quả FTAP.

Dự kiến trong tháng 2/2022, FTAP sẽ được chính thức bàn giao từ Ngân hàng Thế giới cho Bộ Công Thương để chính thức vận hành, nâng cấp và phát triển.

Thy Thảo