Thêm 6 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

Đến cuối tháng 9/2021, đã có thêm 6 nhà máy điện gió với tổng công suất 272,4 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cập nhật thông tin về tình hình công nhận vận hành thương mại (COD) với các nhà máy điện gió, tính đến ngày 30/9/2021.

Theo đó, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5655,5 MW.

Theo thông tin cập nhật cho thấy, tính đến đến ngày 30/9/2021 đã có một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại (COD).

Các dự án điện gió này bao gồm:

- Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 công suất 42,2 MW.

- Điện gió số 5 Ninh Thuận công suất 46,2 MW.

- Điện gió 7A công suất 33,4 MW.

- Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 2 công suất 50 MW.

- Nhà máy Ea Nam công suất 12,6 MW.

- Nhà máy BIM công suất 88 MW.

Như vậy, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5655,5 MW đăng ký thử nghiệm COD thì đến cuối tháng 9/2021, đã có 6 nhà máy điện gió với tổng công suất 272,4 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD. EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

Trước đó, tính đến thời điểm cuối tháng 8/2021 đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất là 963 MW vào vận hành thương mại trên cả nước.

Cụ thể, trong tháng 8/2021, đã có thêm 3 nhà máy được công nhận COD là nhà máy điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 với tổng công suất 15,2 MW; Nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận 21 MW; Nhà máy điện gió 7A công suất 12,6 MW. 

Thanh Xuân