Có được kết quả này, bên cạnh những yếu tố thời tiết thuận lợi thì phải kể đến những đóng góp không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt sự nỗ lực của đội ngũ vận hành trong công tác chăm lo thiết bị đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn, tin cậy và ổn định.

Thành tích này đặc biệt có ý nghĩa vì nó diễn ra trong bối cảnh nhân dân cả nước nói chung, CBCNV Tổng công ty điện lực - TKV và Tập đoàn TKV nói riêng đang căng mình vì mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Nhà di vao hoat dong
Khu nhà đi ca nơi sinh hoạt của CBCNV Thuỷ điện Đồng Nai 5

Đối với CBCNV Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 thì niềm vui còn nhân đôi vì cũng trong dịp này, dự án đầu tư xây dựng Nhà đi ca vừa hoàn thành và đã vinh dự được Công đoàn TKV, Công đoàn và chuyên môn Tổng Công ty Điện lực quyết định gắn biển và tặng thưởng cho công trình chào mừng 85 năm ngày truyền Thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than. Công trình đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt cho hơn 50 CBCNV thường trực tại nhà máy gồm đội ngũ kỹ thuật và công nhân vận hành, rất thiết thực về lâu dài và kịp thời với tình hình thực hiện 3 tại chỗ hiện nay.

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đồng Nai 5 cũng đã phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao; bên cạnh các thành tịu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những kết quả đã đạt được là tiền đề vững chắc, tạo niềm tin tưởng rằng: dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn TKV, của Tổng công ty điện lực và Đảng ủy đơn vị với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV sẽ bước vào năm mới 2022 với căng tràn khí thế.