[Tin Ảnh] Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Chiều ngày 17/6/2022 tại Hội trường Bộ Công Thương số 21 Ngô Quyền, quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương và các bộ tiền nhiệm, cùng đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Ngành đã tới dự.

Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

 

Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo về quá trình xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương
Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo về quá trình xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Ông Trương Đình Tuyển - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

Ông Trương Đình Tuyển - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại chia sẻ về những truyền thống quý báu của ngành Công Thương
Ông Trương Đình Tuyển - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại chia sẻ về những truyền thống quý báu của ngành Công Thương

Ông Lê Quốc Khánh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

Ông Lê Quốc Khánh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp chia sẻ tại sự kiện
Ông Lê Quốc Khánh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp bày tỏ mong muốn truyền thống ngành Công Thương tiếp tục được gìn giữ, phát huy

Đồng chí Phạm Khắc Huy - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Đồng chí Phạm Khắc Huy - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương thay mặt tuổi trẻ ngành Công Thương hứa quyết tâm phát huy truyền thống của ngành
Đồng chí Phạm Khắc Huy - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương thay mặt tuổi trẻ ngành Công Thương hứa quyết tâm phát huy truyền thống của ngành
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại sự kiện

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại sự kiện
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao thư cảm ơn cho các đại diện tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

phong truyen thong

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

phong truyen thong 1

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương
Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống ngành Công Thương
Thy Thảo - Phạm Sơn