TKV gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

Khu vực triển lãm của TKV được tổ chức quy mô, khoa học, là một những khu vực triển lãm gây ấn tượng và được đánh giá cao. Các sản phẩm được TKV giới thiệu tại triển lãm như các loại sản phẩm than, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí…, sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ vàng, bạc, đồng do các đơn vị trong TKV sản xuất.

Vừa qua, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tham gia gian hàng Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia triển lãm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giới thiệu các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn bao gồm các lĩnh vực chính như sản xuất than, điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí…, trong đó, các đơn vị SXKD than chủ yếu tại Quảng Ninh, doanh thu than chiếm 60%.

Trong 5 năm 2015-2019, ngành Than nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 69.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh, dự kiến năm 2020 nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Ninh 18,3 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, TKV đã tích cực tham gia, thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Các sản phẩm được TKV giới thiệu tại triển lãm như các loại sản phẩm than, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí…, sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ vàng, bạc, đồng do các đơn vị trong TKV sản xuất.

tkv
Các đại biểu Đảng bộ TQN dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tham quan triển lãm

Theo Ban tổ chức triển lãm, khu vực triển lãm của TKV được tổ chức quy mô, khoa học, là một những khu vực triển lãm gây ấn tượng và được đánh giá cao, đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh của TKV, những kết quả nổi bật trong SXKD, chăm lo đời sống công nhân mỏ, góp phần tôn vinh các thành tựu kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh qua các giai đoạn; thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh, tạo không khí tự hào, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh có 13 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 43 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tập đoàn kinh tế lớn tham gia, giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao - sản phẩm tiêu biểu được sản xuất từ Chương trình "Mỗi xã, phường 1 sản phẩm" (OCOP) của tỉnh Quảng Ninh.

PV