TKV quyết liệt triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh covid-19, TKV và các đơn vị đã khẩn trương đưa ra những giải pháp quyết liệt, tăng cường công tác phòng, chống dịch trong toàn Tập đoàn.

Kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 ngay khi dịch bùng phát trở lại, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/ĐU về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tổng Giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid của Tập đoàn TKV cũng ngay lập tức chủ trì cuộc họp trực tuyến ngày 29/01 và ký ban hành văn bản số 370/TKV-BCĐ của Ban Chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

tkv phong chong dich
CaptionTổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 TKV làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo TKV và các đơn vị sáng ngày 1/2 

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh, sáng ngày 1/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 TKV tiếp tục làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo TKV và các đơn vị nhằm khẩn trương đưa ra những giải pháp quyết liệt, tăng cường công tác phòng, chống dịch trong toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh đòi hỏi các đơn vị trong toàn Tập đoàn triển khai công tác phòng chống dịch một cách khoa học và nghiêm túc hơn nữa. Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc TKV, đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thường xuyên cập nhật tình hình tại đơn vị, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để có phương án xử lý kịp thời và phù hợp. 

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị thực hiện một số giải pháp sau: Bám sát chỉ đạo của địa phương và Tập đoàn trong công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, động viên CNCB - Người lao động thuộc diện các F thực hiện nghiêm chế độ cách ly.

Đối với các trường hợp F1, F2: Các đơn vị cần theo dõi, cập nhật kịp thời kết quả xét nghiệm của CDC địa phương để chủ động rà soát, khoanh vùng những nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh và có xử lý triệt để. Đối với các F3, F4: thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của địa phương, làm việc online. Các đơn vị sản xuất nghiên cứu, xây dựng phương án cách ly tại nơi làm việc nhằm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, báo cáo phương án chăm lo cho người lao động không được về quê ăn Tết; Đồng thời rà soát toàn bộ CBCN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 để hỗ trợ kịp thời. “Quan điểm và mục tiêu của TKV là ưu tiên số 1 cho công tác bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo các chế độ cho người lao động trong toàn Tập đoàn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh.

 

 

PV