TKV: Rà soát và tăng cường công tác phòng ngừa bục nước mỏ hầm lò

Hiện nay, công tác sản xuất đang chịu ảnh hưởng bởi mùa mưa năm 2022 với chiều hướng và diễn biến ngày càng phức tạp, số ngày mưa và tổng vũ lượng khá cao so với trung bình hàng năm.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa bão những tháng còn lại của năm 2022 có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ, diễn biến khó lường.

Như vậy, ảnh hưởng của nước mỏ đến các hoạt động công tác mỏ rất phức tạp, hình thành các đối tượng chứa nước mới và có nguy cơ gây bục nước mỏ hầm lò. Theo đó, để chủ động phòng ngừa nguy cơ bục nước và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Tổng Giám đốc TKV yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ vào kế hoạch PCMB năm 2022, các đơn vị rà soát, kiểm tra bề mặt địa hình phía trên các diện khai thác, đào lò, kịp thời phát hiện, tổ chức san lấp vị trí nứt, sụt lún, nhất là các khu vực dưới moong khai thác… để hạn chế tối đa nước mặt xâm nhập xuống mỏ hầm lò.

Thường xuyên cập nhật mức nước tại các lỗ khoan quan trắc thủy văn để đánh gia quy mô, mức độ ảnh hưởng của các đối tượng chứa nước, trên cơ sở đó có biện pháp tháo khô đảm bảo an toàn cho diện sản xuất.

Căn cứ vào kế hoạch khoan thăm dò, phòng ngừa bục nước quý III/2022. Các đơn vị rà soát các đối tượng chứa nước đã xác định; căn cứ thực tế hiện trường phát hiện đối tượng chứa nước phát sinh, phân tích đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng đến các diện sản xuất để có biện pháp xử lý.

Tập trung nguồn nhân lực, thiết bị để triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch khoan phòng ngừa bục nước mỏ quý III/2022 được TKV thông qua; có biện pháp khoan thăm dò, tháo khô đối tượng chứa nước mới để không ảnh hưởng tới diện sản xuất.

Trong quý III/2022, các đơn vị phải quan tâm đến công tác khoan thăm dò phòng ngừa bục nước mỏ; thực hiện nguyên tắc: Các diện khai thác, đào lò nằm trong vùng ảnh hưởng của các đối tượng chứa nước mà chưa kiểm soát và chưa xử lý tháo khô đảm bảo an toàn thì chưa tổ chức thi công.

TKV yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên dưới sự kiểm tra, giám sát của các Ban: KCM, AT, CV, MT. Giám đốc các đơn vị khai thác than hầm lò, xây lắp mỏ phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc TKV về tổ chức thực hiện công tác này.

 

Thái Bình