TKV sẽ đầu tư dự án nhiệt điện Na Dương II

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II có quy mô công suất 110MW, gồm một tổ máy (1 lò hơi CFB + 1 tua bin hơi + 1 máy phát) với tổng mức đầu tư trên 4.194 tỷ đồng, tương đương trên 192 triệu USD.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết, năm nay, tập đoàn sẽ thúc đẩy đầu tư dự án nhiệt điện Na Dương II, kiểm soát chặt chẽ và tối ưu các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, như: định mức tiêu hao than, tỷ lệ điện tự dùng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng...

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II có quy mô công suất 110MW, gồm một tổ máy (1 lò hơi CFB + 1 tua bin hơi + 1 máy phát) với tổng mức đầu tư trên 4.194 tỷ đồng, tương đương trên 192 triệu USD.

Đến nay, dự án này vẫn chưa thực hiện được kế hoạch đề ra do năng lực tài chính còn hạn chế và vướng mắc trong đàm phán giá điện.

Ngoài ra, TKV sẽ nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy bằng cách tăng hệ số khả dụng các nhà máy, giảm tỷ lệ dừng máy, kể cả bảo dưỡng và dừng sự cố, giảm số sự cố, số ngày dừng vận hành không theo kế hoạch.

Trong năm nay, TKV cũng nghiên cứu hoàn thiện hệ thống vận hành tự động tối đa các nhà máy để giảm lao động, kiểm soát chặt hơn chất lượng than đầu vào, nâng cao hiệu suất vận hành, hiệu quả kinh doanh...