TKV thu về gần 200 tỷ đồng từ thoái vốn Vinacominland

Toàn bộ 17.868.600 cổ phần của Vinacominland đã được đấu giá thành công...
TKV tap doan than
Với giá trên, TKV thu được về 195 tỷ đồng từ cuộc đấu giá.

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá 17,9 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Hạ tầng - TKV (Vinacominland).

Đây là số cổ phần do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chào bán đấu giá với khối lượng chiếm 99,27% vốn Vinacominland, giá khởi điểm là 10.800 đồng/cổ phần.

Theo đó, có 6 nhà đầu tư gồm 2 tổ chức và 4 cá nhân đăng ký mua với tổng cộng gần 29,6 triệu cổ phiếu Vinacominland, gấp 1,7 lần lượng chào bán.

Cụ thể, hai nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua trọn số lượng cổ phần mang ra bán đấu giá là 17,9 triệu cổ phiếu, 4 nhà đầu tư cá nhân muốn mua 11,7 triệu cổ phiếu.

Kết quả cuối cùng, giá đấu thành công cao nhất là 11.000 đồng/cổ phần; giá đấu thành công thấp nhất là 10.800 đồng/cổ phần; giá đấu thành công bình quân là 10.931 đồng/cổ phần.

Với giá trên, TKV thu được về 195 tỷ đồng từ cuộc đấu giá.

Vinacomin Land, tiền thân là Công ty kinh doanh Bất động sản - TKV được thành lập cuối năm 2007 với tư cách là đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và được chuyển đổi sang mô hình mới Công ty TNHH MTV từ tháng 10/2010.

Hoạt động kinh doanh chính của Vinacominland là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Thị trường hoạt động chủ yếu của Công ty là tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, công ty mở rộng hoạt động ở thị trường thành phố Hà Nội. 

Trong năm 2017, doanh thu bán bất động sản của công ty là 83,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78,5% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết thúc quý 2/2018, doanh thu thuần của công ty là 18,8 tỷ đồng.

Hiện nay Vinacominland đang quản lý và sử dụng quỹ đất được giao có thu tiền sử dụng đất tổng cộng gồm: 597.280 m2 đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, 118.375 m2 đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và 1.450 m2 đất tại thành phố Hà Nội.