Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học theo 05 phương thức.
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Phương thức tuyển sinh

Trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh áp dụng 05 phương thức xét tuyển.

Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên): 9% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước: 15% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 4 - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: 25% chỉ tiêu ngành.

Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024: 50% chỉ tiêu ngành.

Lưu ý:

- Điều kiện cần của Phương thức 2Phương thức 3 là thí sinh phải tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức chính quy. Các phương thức xét tuyển còn lại, điều kiện cần là thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế.

- Ngoại trừ các ngành khối A (3 ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng), các ngành còn lại xét tuyển theo các phương thức xét tuyển nêu trên kết hợp với kết quả thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024.

- Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) có yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Học viện Ngoại giao
Học viện Ngoại giao
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Mỗi phương thức xét tuyển có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng.

- Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng), có yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào. Thí sinh hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức với kết quả đạt; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thí sinh chưa đạt yêu cầu về ngoại ngữ sẽ phải học nâng cao trình độ tiếng Anh trước khi theo học chương trình chính thức.

Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mã: 301)

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024 đạt từ 5,0 trở lên.

Phương thức 2 - Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên) (mã 303)

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên (chỉ tính các giải đạt được trong 3 năm học Trung học phổ thông).

- Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên.

Phương thức 3 - Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước (mã: 200)

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước.

- Xét tuyển vào ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của mỗi môn theo tổ hợp xét tuyển từ 7,5 trở lên;

- Xét tuyển vào ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của mỗi môn theo tổ hợp xét tuyển từ 7,5 trở lên và điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên.

Phương thức 4 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (mã 402)

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trong cả nước có điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt từ 700 điểm trở lên.

- Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024 đạt từ 5,0 trở lên.

Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 (mã: 100): Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024 đạt từ 5,0 trở lên.

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

- Thí sinh đủ tiêu chuẩn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo từng phương thức xét tuyển, đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

- Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyên tắc xét tuyển các phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường (Phương thức 1, 2, 3, 4): Theo thứ tự các nguyện vọng; với mỗi nguyện vọng, xét tuyển theo thứ tự các phương thức: Phương thức 1 - Phương thức 2 - Phương thức 3 - Phương thức 4.

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo.

- Điểm các môn thi/điểm trung bình học bạ từng môn đều không nhân hệ số, điểm môn năng khiếu nhân hệ số 1,5.

- Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 30 và được quy định chi tiết trong từng phương thức xét tuyển.

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 hoặc điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông; không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Đối với các ngành năng khiếu chỉ xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi năm 2024 đạt từ 5,0 trở lên.

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Mỗi nguyện vọng thí sinh chỉ có thể chọn 01 ngành với tổ hợp có điểm xét tuyển cao nhất.

- Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét theo nguyên tắc lấy từ thí sinh có điểm xét tuyển lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh).

- Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển các nguyện vọng. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổ hợp môn xét tuyển cao nhất tương ứng của ngành đó.

- Các ngành tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có điểm chuẩn riêng.

- Thí sinh đã đạt chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển riêng (Phương thức 1, 2, 3, 4) vẫn phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời gian quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.

- Điều kiện về nguyện vọng xét tuyển tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ và Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt:

+ Thí sinh có Giấy xác nhận thông tin về cư trú tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau) mới có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ; nếu trúng tuyển, sẽ học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ trong suốt khóa học.

+ Thí sinh có Giấy xác nhận thông tin về cư trú tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) mới có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt; nếu trúng tuyển, sẽ học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt trong suốt khóa học.

+ Thí sinh đủ điều kiện xác nhận thông tin về cư trú nhưng không đăng ký xét tuyển tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ hoặc Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt thì không được xét tuyển tại các Trung tâm đào tạo cơ sở này.

Ngọc Châm